Uvjeti korištenja podatkovnih paketa "1 GB 5 dana" za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja podatkovnih paketa "1 GB 5 dana" za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom podatkovnog paketa "1 GB 5 dana" (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paket ili
Paket) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Paketa za
Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika Mobilnog interneta na bonove,
tarifa Smart 30 i Smart 2013 i tarifa u čijim je uvjetima korištenja naznačeno drugačije.

3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su
važećim Tele2 cjenikom.

4. Paket se aktivira slanjem SMS poruke s ključnom riječi 1GB5DANA na kratki broj 13999.

5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Paket neće biti aktiviran.

6. Ako je valjanost novčanog bona manja od valjanosti paketa koji korisnik želi aktivirati, aktivacijom
Paketa valjanost računa se produljuje za vrijeme valjanosti Paketa.

7. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.

8. Paket se može kupiti jednom u 24 sata. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost
prethodno aktiviranog Paketa predstavlja novu aktivaciju. Neiskorištena količina podatkovnog
prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo aktivirani Podatkovni paket pod uvjetom
da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost, te će se primijeniti datum valjanosti novog
paketa.

9. Provjeru stanja i datuma valjanosti Paketa moguće je izvršiti slanjem poruke sadržaja STANJE
na broj 13880.

10. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se dodatno.

11. Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu nije uključen u iznos naknade Paketa, nego se
naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.

12. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

13. Paket ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do 10 Mbps u
primanju podataka i do 2,5 Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog
prometa iz paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju
koristi i postavkama mobilnog telefona.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.


15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 9.3.2017.