Uvjeti korištenja podatkovnih paketa "100 MB", "500 MB", "1 GB" i "3 GB" za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja podatkovnih paketa "100 MB", "500 MB", "1 GB" i "3 GB" za Tele2
korisnike bonova

1. Aktivacijom podatkovnih paketa 100 MB, 500 MB, 1 GB i/ili 3 GB (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi
ili Paketi) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa "100
MB", "500 MB", "1 GB" i "3 GB" za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Pakete mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika Mobilnog interneta na bonove i tarifa u čijim je
uvjetima korištenja naznačeno drugačije.

3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su važećim Tele2
cjenikom.

4. Podatkovni paket 100 MB aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi Paket100 na kratki broj 13855 ili
putem portala Moj Tele2, Podatkovni paket 500 MB slanjem ključne riječi Paket500 na kratki broj 13855 ili putem
portala Moj Tele2, Podatkovni paket 1 GB slanjem ključne riječi Paket1GB na kratki broj 13855 ili putem portala
Moj Tele2, a Podatkovni paket 3 GB slanjem ključne riječi Paket3GB na kratki broj 13855 ili putem portala Moj
Tele2. Podatkovni paketi mogu se aktivirati i slanjem ključne riječi na broj 13555.

5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Podatkovnog paketa nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Podatkovni paket neće biti aktiviran. Ukoliko je valjanost
novčanog bona manja od valjanosti paketa koji korisnik želi aktivirati, podatkovni paket se neće moći aktivirati.

6. Podatkovni paketi se automatski deaktiviraju nakon što protekne datum valjanosti paketa.

7. Kupovina novog Podatkovnog paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog Podatkovnog
paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Neiskorištena količina podatkovnog
prometa ranije aktiviranog Podatkovnog paketa prenijet će se u novo aktivirani Podatkovni paket pod uvjetom
da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost, te će se primijeniti datum valjanosti novog paketa.

8. Za provjeru stanja i datuma valjanosti Podatkovnog paketa korisnici trebaju utipkati *150# i pritisnuti tipku za
pozivanje, te potom utipkati 1 za Opcije.

9. Poruke prema broju 13855 naplaćuju se po cijeni standardnog SMS-a za tarifni model kojega Korisnik koristi,
utvrđenog službenim cjenikom Tele2.

10. .Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu nije uključen u iznos naknade Podatkovnog paketa, nego se
naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.
* 08.02.2016 dodana točka 12
** 19.06.2016 Izmjena u skladu sa prestankom prodaje Podatkovnog paketa 250 MB

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

12. Podatkovni paketi "1 GB" i "3 GB" ostvaruju maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do
75Mbps u primanju podataka i do 25Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog prometa iz
paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i postavkama
mobilnog telefona.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.06.2016.