Uvjeti korištenja podatkovnih paketa 300 MB i 2 GB za Tele2 korisnike bonova
Uvjeti korištenja podatkovnih paketa "300 MB i 2 GB" za Tele2 korisnike
bonova

1. Aktivacijom podatkovnih paketa 300 MB, i/ili 2 GB (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni
paketi ili Paketi) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
podatkovnih paketa 300 MB, 2 GB za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. Pakete mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika Mobilnog interneta na
bonove, tarifa Smart 30 i Smart 2013 i tarifa u čijim je uvjetima korištenja naznačeno drugačije.
3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su
važećim Tele2 cjenikom.
4. Podatkovni paket 300 MB aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi 300MB na kratki
broj 13999 ili putem portala Moj Tele2, a Podatkovni paket 2 GB slanjem ključne riječi 2GB na
kratki broj 13999 ili putem portala Moj Tele2.
5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Podatkovnog paketa nema
dovoljno sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Podatkovni paket neće biti
aktiviran. Ako je valjanost novčanog bona manja od valjanosti paketa koji korisnik želi aktivirati,
podatkovni paket se neće moći aktivirati.
6. Podatkovni paketi automatski se deaktiviraju nakon što protekne datum valjanosti paketa.
7. Kupovina novog Podatkovnog paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog
Podatkovnog paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja.
Neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranog Podatkovnog paketa prenijet će
se u novo aktivirani Podatkovni paket pod uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla
valjanost te će se primijeniti datum valjanosti novog paketa.
8. Za provjeru stanja i datuma valjanosti Podatkovnog paketa korisnici trebaju utipkati *150# i
pritisnuti tipku za pozivanje ili poslati poruku sadržaja STANJE na broj 13880.
9. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.
10. Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu nije uključen u iznos naknade Podatkovnog
paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom
Tele2.
11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.
12. Podatkovni paket "2 GB" ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u
iznosu do 75Mbps u primanju podataka i do 25Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje
podatkovnog prometa iz paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti
uređaja koju koristi i postavkama mobilnog telefona.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.
14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.11.2016.