Uvjeti korištenja podatkovnih paketa iz promocije “Shake & Take”Uvjeti korištenja podatkovnih paketa iz promocije "Shake & Take"

1. Aktivacijom podatkovnog paketa iz promocije "Shake & Take" 500 MB i/ili 5 GB (dalje u tekstu: Promocija)
Tele2 korisnici na glasovnim tarifama (dalje u tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja
podatkovnih paketa iz promocije "Shake & Take" (dalje u tekstu: paket ili podatkovni paket).

2. Paketi su dostupni za aktivaciju od 15.5.2017. isključivo putem promocije "Shake &Take".

3. Paket od 500 MB ističe 3. dan, a paket od 5 GB ističe 30. dan od dana aktivacije za korisnike bonova. Ako
Korisnik aktivira novi paket iz Promocije dok je prethodni paket još važeći, nova količina podatkovnog prometa
se zbraja s preostalom količinom podatkovnog prometa i primjenjuje se novi datum valjanosti. Neiskorištena
količina podatkovnog prometa se po isteku valjanosti paketa briše.

4. Paket od 500 MB odnosno 5 GB vrijedi od aktivacije do kraja kalendarskog mjeseca za privatne i poslovne
pretplatnike. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više istih ili različitih Podatkovnih
paketa. Neiskorištena količina podatkovnog prometa ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje, odnosno
eventualni preostali iznos po isteku valjanosti paketa se briše.

5. Za provjeru stanja korisnik treba poslati SMS poruku sadržaja STANJE na 13880. Poruke prema broju 13880
su besplatne.

6. Paket ne mogu aktivirati korisnici tarifa u čijim uvjetima je naznačeno da aktivacija podatkovnih paketa nije
moguća i pretplatnici tarifa Tele2 Mobilnog interneta te Tele2 M2M tarifa.

7. Paket ima veći prioritet trošenja u odnosu na paket iz Korisnikove tarife. Obračunska jedinica za prijenos
podataka je definirana službenim cjenikom Tele2.

8. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos naknade podatkovnog paketa,
nego se naplaćuje odvojeno prema cijenama utvrđenima Cjenikom usluga Tele2.

9. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife
i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti se primjenjuju od 15.5.2017.