Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S, M, L, XL i XXL za Tele2 poslovne korisnike od 01.08.2012. do 01.05.2013.


1

UVJETI KORIŠTENJA PODATKOVNIH PAKETA "S", "M", "L", "XL" I "XXL"
ZA TELE2 POSLOVNE KORISNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa S, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa M, aktivacijom
Tele2 podatkovnog paketa L, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa XL odnosno aktivacijom Tele2
podatkovnog paketa XXL (3GB), (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi) poslovni korisnik (u
daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa.
2. Korisnici, osim korisnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije, te korisnika Tele2
Mobilnog Interneta, Podatkovne pakete mogu aktivirati od 1. kolovoza 2012. godine.
3. Ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog korisnika Podatkovne pakete može aktivirati putem Tele2
prodajnog predstavnika, na Tele2 prodajnom mjestu, pozivom Službi za korisnike ili putem portala Moj
Tele2.
4. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket S iznosi 10,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 100 MB.
5. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket M iznosi 25,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 250 MB.
6. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket L iznosi 35,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 500 MB.
7. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XL iznosi 50,00 kn, a u isti je uključena
količina podatkovnog prometa od 1 GB.
8. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XXL (3GB) iznosi 95,00 kn, a u isti je
uključena količina podatkovnog prometa od 3 GB.
9. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti samo jedan Podatkovni paket.
10. Korisniku će u prvom mjesecu korištenja podatkovni paket biti na raspolaganju sukladno danima
korištenja u obračunskom razdoblju, što znači da ukoliko paket koristi od 20. u mjesecu, bit će mu na
raspolaganju trećina iznosa podatkovnog paketa, te se naplaćuje proporcionalni iznos mjesečne
naknade za navedeno obračunsko razdoblje. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni
iznos podatkovnog paketa.
11. Bez obzira na dan aktivacije, Podatkovni paket se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u
kojem je Podatkovni paket aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga
pretplatnik ne deaktivira u skladu s točkom 12 ovih Uvjeta korištenja.
12. Ukoliko Korisnik želi deaktivirati Podatkovni paket, ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog
korisnika Podatkovne pakete može deaktivirati putem Tele2 prodajnog predstavnika, na Tele2
prodajnom mjestu, pozivom Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2, a Korisnik isto može učiniti
slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB50 STOP ili ključnom riječi MB50- za deaktivaciju
2

Podatkovnog paketa S, odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB200 STOP ili ključnom riječi
MB200- za deaktivaciju Podatkovnog paketa M na broj 880, odnosno slanjem SMS poruke s ključnom
riječi MB500 STOP ili ključnom riječi MB500- za deaktivaciju Podatkovnog paketa L na broj 880,
odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB1 STOP ili ključnom riječi GB1- za deaktivaciju
Podatkovnog paketa XL na broj 880, odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB3 STOP ili
ključnom riječi GB3– za deaktivaciju Podatkovnog paketa 3GB na broj 880. Podatkovni paket će biti
deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u kojem je podnesen zahtjev za deaktivaciju.
13. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema
broju 880 su besplatne.
14. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa sukladno točkama 4, 5, 6, 7 i 8 ovih Uvjeta korištenja ili nakon što
Korisnik sam deaktivira Podatkovni paket sukladno točki 12 ovih Uvjeta korištenja, dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim cjenikom Tele2. Naknada za Podatkovni paket
nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena
u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.
15. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenim službenim
cjenikom Tele2.
16. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
17. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.
18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.