Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S, M, L, XL i XXL za Tele2 poslovne korisnike od 02.05.2013.


1

UVJETI KORIŠTENJA PODATKOVNIH PAKETA „S", „M", "L", „XL“ i „XXL“
ZA TELE2 POSLOVNE KORISNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa S, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa M, aktivacijom Tele2
podatkovnog paketa L, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa XL odnosno aktivacijom Tele2 podatkovnog
paketa XXL (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi) Tele2 pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik (u
daljnjem tekstu: poslovni korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa.
2. Poslovni korisnik, osim poslovnih korisnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije te poslovni
korisnik Tele2 Mobilnog interneta, Podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja može aktivirati od 02. svibnja
2013. godine.
3. Ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog korisnika Podatkovne pakete za svaki priključak korisnika može
aktivirati putem Tele2 prodajnog predstavnika, na Tele2 prodajnom mjestu, pozivom Službi za korisnike ili
putem portala Moj Tele2.
4. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket S iznosi 10,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 100MB.
5. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket M iznosi 25,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 250MB.
6. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket L iznosi 35,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 500MB.
7. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XL iznosi 50,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 1GB.
8. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XXL iznosi 95,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 3GB.
9. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više različitih Podatkovnih paketa dok
višestruka aktivacija istog paketa nije moguća.
10. Mjesečne naknade i pripadna količina podatkovnog prometa pojedinog podatkovnog paketa obračunavat
će se korisnicima Podatkovnih paketa u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije.
11. Bez obzira na dan aktivacije, Podatkovni paket se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je
Podatkovni paket aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga poslovni korisnik ne
deaktivira u skladu s točkom 12. ovih Uvjeta korištenja.
12. Ukoliko poslovni korisnik želi deaktivirati Podatkovni paket, ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog
korisnika Podatkovne pakete može deaktivirati putem Tele2 prodajnog predstavnika, na Tele2 prodajnom
mjestu, pozivom Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2, a isto se može učiniti slanjem SMS poruke sa
2

priključka na kojemu je aktivan Podatkovni paket s ključnom riječi MB100 STOP ili ključnom riječi MB100- za
deaktivaciju Podatkovnog paketa S; slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB250 STOP ili ključnom riječi
MB250– za deaktivaciju Podatkovnog paketa M na broj 880; slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500
STOP ili ključnom riječi MB500– za deaktivaciju Podatkovnog paketa L na broj 880; slanjem SMS poruke s
ključnom riječi GB1 STOP ili ključnom riječi GB1– za deaktivaciju Podatkovnog paketa XL na broj 880;
odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB3 STOP ili ključnom riječi GB3– za deaktivaciju
Podatkovnog paketa XXL na broj 880. Podatkovni paket će biti deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u
kojem je podnesen zahtjev za deaktivaciju.
13. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju
880 su besplatne.
14. Nakon što poslovni korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa sukladno točkama 4, 5, 6, 7 i 8 ovih Uvjeta korištenja ili nakon što poslovni
korisnik sam deaktivira Podatkovni paket sukladno točki 12 ovih Uvjeta korištenja, dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim cjenikom Tele2. Naknada za Podatkovni paket nije
uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife. Neiskorištena količina podatkovnog
prometa uključena u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko
razdoblje.
15. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom
Tele2.
16. Poslovni korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.
17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje poslovni
korisnik koristi.
18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.