Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S M L XL i XXL za Tele2 pretplatnike do 01.05.2013.Uvjeti korištenja podatkovnih paketa „S", „M", "L", „XL“ i „XXL“ za Tele2 pretplatnike
(Važeći za korisnike koji su ih aktivirali u periodu od 10. travnja 2010. do 01. svibnja 2013. godine)

1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa S, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa M, aktivacijom Tele2
podatkovnog paketa L, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa XL odnosno aktivacijom Tele2 podatkovnog
paketa XXL (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi) Tele2 privatni pretplatnik (u daljnjem tekstu:
Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Pretplatnici, osim pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije, te pretplatnika Tele2
Mobilnog interneta, Podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja mogu aktivirati od 10. travnja 2010. do 01.
svibnja 2013. godine.

3. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket S iznosi 10,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 100MB.

4. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket M iznosi 25,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 250MB.

5. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket L iznosi 35,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 500MB.

6. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XL iznosi 50,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 1GB.

7. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XXL iznosi 95,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 3GB.

8. Podatkovni paket S aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB100 ili putem portala Moj Tele2,
Podatkovni paket M aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB250 ili putem portala Moj Tele2,
Podatkovni paket L slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500 na kratki broj 880 ili putem portala Moj
Tele2, Podatkovni paket XL slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB1 na kratki broj 880 ili putem portala Moj
Tele2, a Podatkovni paket XXL slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB3 na kratki broj 880 ili putem portala
Moj Tele2. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti samo jedan Podatkovni paket.

9. Korisniku će u prvom mjesecu korištenja podatkovni paket biti na raspolaganju sukladno danima korištenja
u obračunskom razdoblju, što znači ukoliko paket koristi od 20. u mjesecu, bit će mu na raspolaganju trećina
iznosa podatkovnog paketa, te se naplaćuje proporcionalni iznos mjesečne naknade za navedeno obračunsko
razdoblje. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni iznos podatkovnog paketa.


10. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Podatkovni paket
aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga pretplatnik ne deaktivira u skladu s
točkom 11 ovih Uvjeta korištenja.

11. Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Podatkovni paket, isto može učiniti slanjem SMS poruke s ključnom
riječi MB100 STOP ili ključnom riječi MB100- za deaktivaciju Podatkovnog paketa S; slanjem SMS poruke s
ključnom riječi MB250 STOP ili ključnom riječi MB250– za deaktivaciju Podatkovnog paketa M na broj 880;
slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500 STOP ili ključnom riječi MB500– za deaktivaciju Podatkovnog
paketa L na broj 880; slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB1 STOP ili ključnom riječi GB1– za deaktivaciju
Podatkovnog paketa XL na broj 880; odnosno slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB3 STOP ili ključnom
riječi GB3– za deaktivaciju Podatkovnog paketa XXL na broj 880. Podatkovni paket će biti deaktiviran na kraju
obračunskog razdoblja u kojem je podnesen zahtjev za deaktivaciju.

12. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju
880 su besplatne.

13. Nakon što pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa sukladno točkama 3, 4, 5, 6 i 7 ovih Uvjeta korištenja, dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim cjenikom Tele2. Naknada za Podatkovni paket nije
uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife. Neiskorištena količina podatkovnog
prometa uključena u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko
razdoblje.

14. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom
Tele2.

15. Pretplatnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.