Uvjeti korištenja podatkovnih paketa S M L XL i XXL za Tele2 pretplatnike od 02.05.2013.

Uvjeti korištenja podatkovnih paketa „S", „M", "L", „XL“ i „XXL“
za Tele2 pretplatnike
(Važeći za korisnike koji su ih aktivirali nakon 02. svibnja 2013. godine)


1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa S, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa M, aktivacijom Tele2
podatkovnog paketa L, aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa XL odnosno aktivacijom Tele2
podatkovnog paketa XXL (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paketi) Tele2 privatni pretplatnik (u
daljnjem tekstu: Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih paketa (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Pretplatnici, osim pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije, te pretplatnika Tele2
Mobilnog interneta, Podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja mogu aktivirati od 02. svibnja 2013.
godine.

3. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket S iznosi 10,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 100MB.

4. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket M iznosi 25,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 250MB.

5. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket L iznosi 35,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 500MB.

6. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XL iznosi 50,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 1GB.

7. Novčani iznos mjesečne naknade za Podatkovni paket XXL iznosi 95,00 kn, a u isti je uključena količina
podatkovnog prometa od 3GB.

8. Podatkovni paket S aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB100 ili putem portala Moj Tele2,
Podatkovni paket M aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB250 ili putem portala Moj Tele2,
Podatkovni paket L slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500 na kratki broj 13880 ili putem portala
Moj Tele2, Podatkovni paket XL slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB1 na kratki broj 13880 ili putem
portala Moj Tele2, a Podatkovni paket XXL slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB3 na kratki broj
13880 ili putem portala Moj Tele2. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više
različitih Podatkovnih paketa dok višestruka aktivacija istog paketa nije moguća.
9. Mjesečne naknade i pripadna količina podatkovnog prometa pojedinog podatkovnog paketa
obračunavat će se korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije.

10. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Podatkovni
paket aktiviran. Jednom aktivirani Podatkovni paket ostaje aktiviran dok ga pretplatnik ne deaktivira u
skladu s točkom 11 ovih Uvjeta korištenja.

11. Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Podatkovni paket, isto može učiniti slanjem SMS poruke s ključnom
riječi MB100 STOP ili ključnom riječi MB100- za deaktivaciju Podatkovnog paketa S; slanjem SMS
poruke s ključnom riječi MB250 STOP ili ključnom riječi MB250– za deaktivaciju Podatkovnog paketa M
na broj 13880; slanjem SMS poruke s ključnom riječi MB500 STOP ili ključnom riječi MB500– za
deaktivaciju Podatkovnog paketa L na broj 13880; slanjem SMS poruke s ključnom riječi GB1 STOP ili
ključnom riječi GB1– za deaktivaciju Podatkovnog paketa XL na broj 13880; odnosno slanjem SMS
poruke s ključnom riječi GB3 STOP ili ključnom riječi GB3– za deaktivaciju Podatkovnog paketa XXL
na broj 13880. Podatkovni paket će biti deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u kojem je podnesen
zahtjev za deaktivaciju.

12. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju
13880 su besplatne.

13. Nakon što pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos mjesečne naknade za
korištenje Podatkovnog paketa sukladno točkama 3, 4, 5, 6 i 7 ovih Uvjeta korištenja dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim cjenikom Tele2. Naknada za Podatkovni paket
nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife. Neiskorištena količina
podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade Podatkovnog paketa ne prenosi se u
sljedeće obračunsko razdoblje.

14. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim
cjenikom Tele2.

15. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
16. Pretplatnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.