Uvjeti korištenja podatkovnog paketa „10 GB 5 dana“ za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja podatkovnog paketa "10 GB 5 dana" za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom podatkovnog paketa "10 GB 5 dana" (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paket
ili Paket) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Paketa
za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova na glasovnima tarifama.

3. Naknada paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su važećim
Tele2 cjenikom.

4. Paket se aktivira slanjem SMS poruke s ključnom riječi 10GB5DANA na kratki broj 13999 ili na
Moj Tele2 portalu. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se dodatno.

5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava
na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade, Paket neće biti aktiviran.

6. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku aktivacije Paketa kraća od 5 dana
(valjanosti Paketa), valjanost korisničkog računa se produljuje za 5 dana (vrijeme trajanje
Paketa).

7. Paket se automatski deaktivira 5. dan, a nepotrošeni promet se briše.

8. Paket se može kupiti više puta u 24 sata. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla
valjanost prethodno aktiviranog Paketa predstavlja novu aktivaciju. Neiskorištena količina
podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo aktivirani Paket pod
uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost, te će se primijeniti datum
valjanosti novog paketa.

9. Provjeru stanja moguće je izvršiti slanjem poruke sadržaja STANJE na broj 13880.

10. Paket sadrži 10 GB koje Korisnik može iskoristiti u Republici Hrvatskoj. Korisnik koji ima
aktiviran Paket može u roamingu unutar EU/EEA iskoristiti do 950 MB iz Paketa. Promet
ostvaren u inozemstvu, van EU/EEA, nije uključen u iznos naknade Paketa, nego se naplaćuje
odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima važećim Tele2 cjenikom.

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

12. Paket ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do 75 Mbps u
primanju podataka i do 25 Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog
prometa iz paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja
koju koristi i postavkama mobilnog telefona.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 10. lipnja 2020. do 14. lipnja 2020. godine te od 19. lipnja
2020. do 22. lipnja 2020. godine.