Uvjeti korištenja podatkovnog paketa „10 GB 5 dana“ za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja podatkovnog paketa "10 GB 5 dana" za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom podatkovnog paketa "10 GB 5 dana" (u daljnjem tekstu zajedno:
Podatkovni paket ili Paket) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća
ove Uvjete korištenja Paketa za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Paket mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova na glasovnima tarifama.

3. Naknada paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su
važećim Tele2 cjenikom.

4. Paket se aktivira slanjem SMS poruke s ključnom riječi 10GB5DANA na kratki broj
13999. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se dodatno.

5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno
sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade, Paket neće biti
aktiviran.

6. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku aktivacije Paketa kraća od 5
dana (valjanosti Paketa), valjanost korisničkog računa se produljuje za 5 dana (vrijeme
trajanje Paketa).

7. Paket se automatski deaktivira 5. dan, a nepotrošeni promet se briše.

8. Paket se može kupiti više puta u 24 sata. Kupovina novog Paketa prije nego što je
istekla valjanost prethodno aktiviranog Paketa predstavlja novu aktivaciju.
Neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u
novo aktivirani Paket pod uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla
valjanost, te će se primijeniti datum valjanosti novog paketa.

9. Provjeru stanja moguće je izvršiti slanjem poruke sadržaja STANJE na broj 13880.

10. Paket sadrži 10 GB koje Korisnik može iskoristiti u Republici Hrvatskoj i u roamingu
unutar EU/EEA bez dodatne naknade. Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu, van
EU/EEA, nije uključen u iznos naknade Paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema
redovnim cijenama utvrđenima važećim Tele2 cjenikom.

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

12. Paket ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do 75
Mbps u primanju podataka i do 25 Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje
podatkovnog prometa iz paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik
nalazi, vrsti uređaja koju koristi i postavkama mobilnog telefona.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 14.8.2019. do 18.8.2019. godine