Uvjeti korištenja "Pogodnost za korisnike American Express kartice za obrtnike"


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 01.06.2017.
Uvjeti korištenja promotivne ponude "Pogodnost za korisnike American Express
kartice za obrtnike"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Tele2 poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) potpisom Zahtjeva za
zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) ili produljenjem ugovorne
obveze uz istovremeno plaćanje Tele2 proizvoda (npr. mobilnog uređaja, dodatne
opreme ili neke druge opreme) na prodajnom mjestu Tele2 putem isključivo
Pretplatnikove American Card za obrtnike, prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne
ponude "Pogodnost za korisnike American Express kartice za obrtnike" (dalje u
tekstu: Promotivna ponuda).

2. Promotivna ponuda namijenjena je poslovnim Pretplatnicima.

3. Promotivnu ponudu na Tele2 prodajnim mjestima mogu ostvariti Pretplatnici koji
nakon 01.06.2017. godine potpišu Zahtjev ili produlje ugovorenu obvezu za korištenje
tarife RASPALI uz obvezni podatkovni paket JEDAN GB, PET GB, DESET GB i
BEZBROJ GB uz obvezno trajanje ugovora na 12 ili 24 mjeseca i uz odgovarajuću
tarifu kupe i plate Tele2 proizvod, iz članka 1. ovih Uvjeta, putem vlastite American
Express kartice za obrtnike.

4. Promotivna pogodnost sastoji se od popusta u iznosu 20,00 kn na mjesečnu naknadu
tarife RASPALI uz obvezni podatkovni paket JEDAN GB, PET GB, DESET GB i
BEZBROJ GB.

5. Popust na iznos mjesečne naknade odabrane Tele2 tarife u mjesecu aktivacije bit će
razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik koristio
Promotivnu ponudu. Na primjer, Pretplatnik koji je počeo koristiti Promotivnu ponudu
na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu popusta iz Promotivne ponude.
Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ostvaruje puni popust iz ove Promotivne ponude.

6. Ako Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu RASPALI uz
obvezni podatkovni paket JEDAN GB, PET GB, DESET GB i BEZBROJ GB, gubi
pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.

7. U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove Promotivne ponude se gubi i novi
Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu Promotivnu ponudu na temelju prava koja
je ostvario prethodni Pretplatnik.

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 01.06.2017.
8. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s
drugim Tele2 promotivnim ponudama.
9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren
način.