Uvjeti korištenja pogodnosti uz kupnju bona preko Tele2 webshopa i portala Moj Tele2

Uvjeti korištenja pogodnosti uz kupnju bona preko Tele2 webshopa i portala Moj Tele2 (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) 
 
 
1. Tele2 korisnik bonova koji od 17.04.2020. godine nadoplati svoj korisnički račun bonom kupljenim putem Tele2 webshopa ili putem portala MojTele2, ostvaruje pravo na pogodnost po vlastitom izboru. Korisnik izabire jednu od sljedećih pogodnosti: - Dodatne kune na bonus računu - Dodatni podatkovni promet 
 
2. Pogodnosti se ostvaruju kako je opisano u tablici: 
 

 
Kupovinom Tele2 bona 16,50 kn ne ostvaruje se pravo na bonus kune ni bonus megabajte. 
 
3. Dodatne bonus kune i dodatni podatkovni promet dobiveni temeljem ove ponude bit će pridodane na korisnikov račun u roku od 24 h od nadoplate računa bonom. Stanje i valjanost bonus kuna i podatkovnog prometa provjerava se slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880. 
 
4. Bonus kune i podatkovni promet dobiveni temeljem ove promocije imaju valjanost 30 dana. Bonus kune mogu se trošiti na pozive, SMS i MMS poruke i podatkovni promet. Bonus kune se troše poslije bonus paketa / tarifnih paketa te poslije dodatnih paketa i opcija (dodatni paketi minuta, dodatni SMS paketi i dodatni podatkovni paketi, paketi iz starih tarifa Smart i Smiley). Bonus podatkovni promet se dodjeljuje kao dodatni podatkovni promet i troši se tek nakon što je podatkovni promet iz tarife potrošen. 
 
5. Ako korisnik već ima bonus kune na svom bonus računu, bonus kune dobivene temeljem ove promocije zbrajaju se s postojećim bonus kunama te se primjenjuje novo razdoblje valjanosti od 30 dana. Ako korisnik u trenutku dodjele bonus podatkovnog prometa ima već dodatni podatkovni promet na svom računu, podatkovni prometi se zbrajaju i valjanost im se produžuje za 30 dana od trenutka dodjele podatkovnog prometa. 
 
6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. 
 
7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način. 
 
 
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 17. travnja 2020. godine.