Uvjeti korištenja ponavljajućeg podatkovnog paketa Ponovi 25 za Tele2 korisnike bonova


UVJETI KORIŠTENJA PONAVLJAJUĆEG PODATKOVNOG PAKETA PONOVI 25 ZA TELE2
KORISNIKE BONOVA


1. Aktivacijom podatkovnog paketa Ponovi 25 (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paket) Tele2
korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnog paketa
"Ponovi 25" za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket je dostupan za aktivaciju od 24. lipnja 2016. godine svim Tele2 korisnicima bonova koji
zaprime promotivnu SMS poruku kojom se nudi aktivacija Podatkovnog paketa, osim korisnika
Mobilnog interneta na bonove i tarifa Pričalica (stara), Smart 30 i Sedmica.

3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su
važećim Tele2 cjenikom.

4. Podatkovni paket Ponovi 25 sadrži cijene i uvjete kako je navedeno u Tablici 1.

Tablica1.
Opcija Ponovi 25
Cijena 25,00 Kn
MB uključeni u paket 1024
Obračunska jedinica 10 kB
Valjanost 30 dana
Max valjanost 90 dana
Max broj reaktivacija 3
Aktivacija: SMS na 13999 PONOVI25
Deaktivacija: SMS na 13999 STOPPONOVI25


5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Podatkovnog paketa nema dovoljno
sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Podatkovni paket neće biti
aktiviran. Paket se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava na svom računu za
aktivaciju paketa, aktivacija paketa produljuje valjanost računa za onoliko dana koliko je valjanost
paketa.

6. Paket se automatski reaktivira nakon isteka 30 dana, te se naplaćuje ukoliko korisnik ima
dovoljno sredstava na računu. Ukoliko korisnik nema dovoljno sredstava na računu paket se
deaktivira. Maksimalni broj reaktivacija opcije je 3 puta (trajanje svake reaktivacije je 30 dana).

7. Kupovina novog Podatkovnog paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog
Podatkovnog paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik
može aktivirati novi podatkovni paket i prije isteka 30 dana, u tom slučaju, aktivacijom novog
paketa prije isteka 30 dana, promet iz starog paketa će se prenijeti u novo aktivirani Podatkovni
paket, te će se primijeniti datum valjanosti novog paketa.

8. Za provjeru stanja i datuma valjanosti Podatkovnog paketa korisnici trebaju utipkati *150# i
pritisnuti tipku za pozivanje, te potom utipkati 1 za Opcije.

9. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.

10. Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu nije uključen u iznos naknade Podatkovnog paketa,
nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

14. Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 24.lipnja 2016.