Uvjeti korištenja ponavljajućih podatkovnih paketa za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja ponavljajućih podatkovnih paketa za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom podatkovnih paketa Ponovi 100 MB, 500 MB, 1 GB i/ili 3 GB (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni
paketi ili Paketi) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnih
paketa "Ponovi 100 MB", "Ponovi 500 MB", "Ponovi 1 GB" i "Ponovi 3 GB" za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Pakete mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika Mobilnog interneta na bonove i tarifa Pričalica
(stara), Smart 30 i Sedmica.

3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su važećim Tele2
cjenikom.

4. Podatkovni paket 100 MB aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi PONOVI100 na kratki broj 13999,
Podatkovni paket 500 MB slanjem ključne riječi PONOVI500 na kratki broj 13999 Podatkovni paket 1 GB slanjem
ključne riječi PONOVI1GB na kratki broj 13999, a Podatkovni paket 3 GB slanjem ključne riječi PONOVI3GB na
kratki broj 13999.

5. Podatkovni paket se deaktivira slanje SMS poruke na broj 13999 s ključnim riječima:

? STOPPONOVI100 za Podatkovni paket s 100 MB
? STOPPONOVI500 za Podatkovni paket s 500 MB
? STOPPONOVI1GB za Podatkovni paket s 1 GB
? STOPPONOVI3GB za Podatkovni paket s 3 GB

6. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Podatkovnog paketa nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Podatkovni paket neće biti aktiviran. Paket se može aktivirati
ako korisnik ima dovoljno sredstava na svom računu za aktivaciju paketa, aktivacija paketa produljuje valjanost
računa za onoliko dana koliko je valjanost paketa.

7. Paket se automatski reaktivira nakon isteka 30 dana, te se naplaćuje ukoliko korisnik ima dovoljno sredstava na
računu. Ukoliko korisnik nema dovoljno sredstava na računu paket se deaktivira.

8. Kupovina novog Podatkovnog paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog Podatkovnog
paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik može aktivirati novi
podatkovni paket i prije isteka 30 dana, u tom slučaju, aktivacijom novog paketa prije isteka 30 dana, promet iz
starog paketa će se prenijeti u novoaktivirani Podatkovni paket, te će se primijeniti datum valjanosti novog
paketa. * 08.02.2016 dodana točka 12
** 19.06.2016 Izmjena u skladu sa prestankom prodaje Podatkovnog paketa Ponovi 250


9. Za provjeru stanja i datuma valjanosti Podatkovnog paketa korisnici trebaju utipkati *150# i pritisnuti tipku za
pozivanje, te potom utipkati 1 za Opcije.

10. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se

11. .Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu nije uključen u iznos naknade Podatkovnog paketa, nego se
naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.

12. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

13. Podatkovni paketi "Ponovi 1 GB" i "Ponovi 3 GB" ostvaruju maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži
u iznosu do 75Mbps u primanju podataka i do 25Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog
prometa iz paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i
postavkama mobilnog telefona.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.06.2016.