Uvjeti korištenja ponuda za akviziciju i migraciju na kanalu aktivne prodaje

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 18.07.2017


UVJETI KORIŠTENJA PONUDA ZA AKVIZICIJU I MIGRACIJU NA KANALU AKTIVNE PRODAJE 2017
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom broja
u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja ponude ZA AKVIZICIJU I MIGRACIJU NA KANALU AKTIVNE PRODAJE
(dalje u tekstu: Ponuda).
2) Ponuda je namijenjena novim privatnim Pretplatnicima i postojećim korisnicima koji prelaze s Tele2
bonova na Tele2 pretplatu od 18.07.2017. na kanalu aktivne prodaje rezidencijalnim korisnicima.
3) U ponudi ČISTO TRISTO Tele2 Unlimited i 500minuta/SMS pretplatnici koji ugovore korištenje tarife
ČISTO TRISTO u kombinaciji s obveznim podatkovnim paketom 100MB uz obvezno trajanje
pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na 100% popusta na mjesečnu
naknadu paketa Sve mreže 200 tijekom trajanja ugovorne obveze te 100% popusta na mjesečnu naknadu
paketa Neograničeno u mreži tijekom trajanja ugovorne obveze.
4) U ponudi CISTO TRISTO 1GB 59kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife ČISTO TRISTO u kombinaciji
s obveznim podatkovnim paketom 1GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24
mjeseca ostvaruju pravo na 30kn popusta na mjesečnu naknadu tarife, tijekom trajanja ugovorne obveze.
5) U ponudi RASPALI 1GB 104kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife RASPALI u kombinaciji s
obveznim podatkovnim paketom 1GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24
mjeseca ostvaruju pravo na 15kn popusta na mjesečnu naknadu tarife tijekom trajanja ugovorne obveze.
6) U ponudi RASPALI 5GB 130kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife RASPALI u kombinaciji s
obveznim podatkovnim paketom 5GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24
mjeseca ostvaruju pravo na 19kn popusta na mjesečnu naknadu tarife tijekom trajanja ugovorne obveze
7) Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije bit će obračunati sukladno danu
aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Pretplatnik koristio Ponudu s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu je
Ponuda aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na mjesečnu naknadu. Svaki
naredni puni mjesec Pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu naknadu.
8) Nakon isteka obveznog pretplatničkog odnosa korisniku će se deaktivirati paketi iz Ponude i pripadajući
popusti, za što će biti obavješten SMS-om.
9) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti
10) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja obvezni podatkovni paket na manji od
prvotno ugovorenog gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja.
11) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove Ponude se gubi i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu Ponudu na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
12) Ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2 promotivnim
ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.Uvjeti korištenja su primjenjivi od 18.07.2017

13) Na sve Privatne pretplatnike iz ove Ponude primjenjuju se postojeći uvjeti korištenja odabrane tarife
(ČISTO TRISTI, RASPALI, obveznih podatkovnih paketa, paketa SVE MREŽE 200 i paketa
NEOGRANIČENO U MREŽI) te pravila promjene ili deaktivacije usluga.
14) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
15) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.