Uvjeti korištenja ponuda za produljenje i migraciju na kanalu telefonske prodaje


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 1.9.2016., a izmijenjeni 21.09.2016. 29.09.2016 18.07.2017

UVJETI KORIŠTENJA PONUDA ZA PRODULJENJE I MIGRACIJU NA KANALU TELEFONSKE
PRODAJE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za ugovaranje ili produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno
prijenosom broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi ili postojeći pretplatnik
(dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja ponude ZA PRODULJENJE I MIGRACIJU NA
KANALU TELEFONSKE PRODAJE (dalje u tekstu: Ponuda).
2) Ponuda je namijenjena postojećim privatnim Pretplatnicima koji ugovaraju ili produljuju ugovor te koji
prelaze s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu od 01.09.2016. godine na kanalu telefonske prodaje
rezidencijalnim korisnicima.
3) U ponudi CISTO TRISTO 2,5GB 84kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife ČISTO TRISTO u
kombinaciji s obveznim podatkovnim paketom 1GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12
mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na 5kn popusta na mjesečnu naknadu tarife, 100% popusta na
mjesečnu naknadu paketa Sve mreže 200.Trajanje popusta uz potpisivanje 12 mjeseci obveznog trajanja
je 12 mjeseci, dok je uz ugovor od 24 mjeseca pretplatničkog odnosa, trajanje popusta 24 mjeseca.
Dodatno korisnici ostvaruju pravo na 1,5GB podatkovnog promet au trajanju i to bez obveznog trajanja
pretplatničkog odnosa ili uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca.
4) U ponudi CISTO TRISTO 2GB 69kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife ČISTO TRISTO u kombinaciji
s obveznim podatkovnim paketom 0,5GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24
mjeseca ostvaruju pravo na 20% popusta na mjesečnu naknadu tarife, 75% popusta na mjesečnu
naknadu paketa Sve mreže 200 te korištenje dodatnih 1,5GB podatkovnog prometa bez naknade tijekom
trajanja ugovorne obveze.
5) U ponudi CISTO TRISTO Tele2 Unlimited 3GB 90kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife ČISTO
TRISTO u kombinaciji s obveznim podatkovnim paketom 3GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa
na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na 30% popusta na obvezni podatkovni paket, 100% popusta
na mjesečnu naknadu paketa Sve mreže 200 te 100% popusta na mjesečnu naknadu paketa
Neograničeno u mreži tijekom trajanja ugovorne obveze..
6) U ponudi RASPALI 4GB 110kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife RASPALI u kombinaciji s
obveznim podatkovnim paketom 3GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24
mjeseca ostvaruju pravo na 50% popusta na obvezni podatkovni paket te korištenje dodatnih 1GB
podatkovnog prometa bez naknade tijekom trajanja ugovorne obveze
7) U ponudi Revolucija 3GB 125kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife Revolucija 150 u kombinaciji uz
obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na 25 kn popusta i
2GB promotivni podatkovni paket bez na tarifu tijekom trajanja ugovorne obveze
8) U ponudi CISTO TRISTO Tele2 Unlimited 50MB 49kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife ČISTO
TRISTO u kombinaciji s obveznim podatkovnim paketom 50MB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa
na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na 20% popusta na tarifu, 100% popusta na mjesečnu
naknadu paketa Sve mreže 200 te 100% popusta na mjesečnu naknadu paketa Neograničeno u mreži
tijekom trajanja ugovorne obveze. Samo za korisnike koji prelaze s Tele2 bonova na pretplatu.
9) U ponudi CISTO TRISTO Tele2 Unlimited 2GB 69kn pretplatnici koji ugovore korištenje tarife ČISTO
TRISTO u kombinaciji s obveznim podatkovnim paketom 50MB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa
na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo na 20% popusta na tarifu, 75% popusta na mjesečnu naknadu
paketa Sve mreže 200, 100% popusta na mjesečnu naknadu paketa Neograničeno u mreži te korištenje
dodatnih 1,5GB podatkovnog prometa bez naknade tijekom trajanja ugovorne obveze. Samo za korisnike
koji prelaze s Tele2 bonova na pretplatu.
10) Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije bit će obračunat sukladno danu
aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Pretplatnik koristio Ponudu s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu je
Ponuda aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na mjesečnu naknadu. Svaki
naredni puni mjesec Pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu naknadu.
11) Nakon isteka obveznog pretplatničkog odnosa korisniku će se deaktivirati paketi iz Ponude i pripadajući
popusti, za što će biti obavješten SMS-om.


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 1.9.2016., a izmijenjeni 21.09.2016. 29.09.2016 18.07.2017

12) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti
13) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove Ponude se gubi i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu Ponudu na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 1.9.2016., a izmijenjeni 21.09.2016. 29.09.2016 18.07.2017

14) Ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2 promotivnim
ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.

15) Na sve Privatne pretplatnike iz ove Ponude primjenjuju se postojeći uvjeti korištenja odabrane tarife
(ČISTO TRISTI, RASPALI, Revolucija 150, obveznih podatkovnih paketa, paketa SVE MREŽE 200 i
paketa NEOGRANIČENO U MREŽI) te pravila promjene ili deaktivacije usluga.
16) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
17) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.