Uvjeti korištenja ponude Biznis s nama ne poznaje granice 2017

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 01.02.2016., a izmijenjeni 08.02.2016.

UVJETI KORIŠTENJA PONUDE
"Biznis s nama ne poznaje granice 2017"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje ili produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno
prijenosom broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi ili postojeći poslovni
pretplatnik (dalje u tekstu: Poslovni pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja ponude "Biznis s nama ne
poznaje granice 2017" (dalje u tekstu: Ponuda).

2) Ponuda je dostupna poslovnim korisnicima na Tele2 prodajnim mjestima i na kanalu telefonske prodaje.

3) Poslovni pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI ili EKIPNA tarife uz obvezno trajanje
pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca u razdoblju od 01.02.2017. godine do 14.6.2017. godine,
ostvaruju pravo 1000 minuta i 1GB podatkovnog prometa za korištenje u roamingu, u EU zoni kako je
specificirano u Tele2 službenom cjeniku.

4) Promocijskih 1000 minuta i 1GB dodjeljivati će se korisnicima svaki mjesec od aktivacije promocije pa sve
do 14.6.2017. kada će se deaktivirati. Korisniku će se aktiviraju minute i podatkovni promet u cijelosti
neovisno o datumu aktivacije, a korisnik ih može trošiti do kraja mjeseca jer se iste ne prenose u idući
mjesec. Iznimno minute i podatkovni promet koji Korisniku budu dodijeljeni u lipnju 2017. godine, korisnik
može potrošiti do 14.06.2017.

5) Od 08.02.2017. svim korisnicima koji ugovore promociju "Biznis s nama ne poznaje granice 2017"
promocijskih 1GB dodjeljivati će se tijekom cijelog ugovornog razdoblja, dok će se promocijski paket 1000
minuta dodjeljivati prema pravilima iz točke 4 ovih uvjeta korištenja.

6) Ukoliko Poslovni pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima
za promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.

7) U slučaju prijenosa ugovora na novog pretplatnika, pogodnosti iz ove Ponude se gube i novi Pretplatnik ne
može nastaviti koristiti ovu Ponudu na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

8) Na sve Poslovne pretplatnike iz ove Ponude primjenjuju se postojeći uvjeti korištenja odabrane tarife
(RASPALI, EKIPNA, obveznih podatkovnih paketa).

9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi
.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.