Uvjeti korištenja ponude „Najbolji gigatelji“

Uvjeti korištenja ponude "Najbolji gigatelji"
(u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Korisnici koji od 15.11.2018. 00:00:00 prenesu broj u Tele2 mrežu na bonove (u daljnjem tekstu:
Prijatelj) mogu iskoristiti ponudu Najbolji gigatelji (u daljnjem tekstu: Ponuda) tako da prijavom
postojećeg Tele2 korisnika na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) aktiviraju Ponudu za Korisnika i
sebe, ako ispunjavaju uvjete iz ovih Uvjeta korištenja. Uspješnom prijavom te aktivacijom Ponude,
Prijatelj pristaje na ove Uvjete korištenja.
2. Prijatelj prijavljuje Korisnika i time te aktivira Ponudu slanjem SMS poruke s ključnom riječi koja
označava broj Korisnika na broj 13111. Primjer ispravne ključne riječi je: 0957945872. Poruke na broj
13111 ne naplaćuju se.
3. U promociju se može prijaviti Korisnik i Prijatelj samo ako su i jedan i drugi Tele2 korisnici bonova te
ako Korisnik koristi jednu od slagalica:
a. 1 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
b. 1 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
c. 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
d. 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
e. 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
f. 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
g. 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
h. 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
i. 8 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS
j. 8 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
k. 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS
l. 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS
m. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min i/ili SMS te ako Prijatelj koristi jednu od slagalica:
a. 1 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
b. 1 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
c. 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
d. 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
e. 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
f. 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
g. 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
h. 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
i. 8 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS
j. 8 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
k. 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS
l. 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili SMS
m. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min i/ili SMS.
4. Prijatelj ima pravo samo jednom aktivirati Ponudu po svom Tele2 broju na bonove te isti Korisnik
samo jednom može aktivirati Ponudu po svom Tele2 broju.
5. Nakon uspješne prijave, Ponuda postaje aktivna te Korisnik i Prijatelj stječu pravo na dodjelu tijekom
dvadeset četiri mjeseca sljedeće količine podatkovnog prometa (u daljnjem tekstu: gigabajt):
a. 1 GB uz slagalicu 1 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 1 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
b. 2 GB uz slagalicu 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
c. 5 GB uz slagalicu 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
d. 6 GB uz slagalicu 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
e. 8 GB uz slagalicu 8 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 8 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
f. 10 GB uz slagalicu 10 GB i 500 jedinica minuta i/ili SMS i 10 GB i 600 jedinica minuta i/ili
SMS
6. Valjanost navedenih gigabajta iz točke 5. istječe u danu kada istječe i aktivirana slagalica iz točke 3.
Podatkovni promet iz točke 5a i 5b može se koristiti u cijelosti u roamingu unutar EU/EEA te u
Republici Hrvatskoj dok se podatkovni promet iz točki 5c, 5d, 5e, i 5f, može koristiti samo u Republici
Hrvatskoj.
7. Korisnik i Prijatelj dobivat će navedene količine gigabajta iz točke 5. sve dok ispunjavaju sljedeće
uvjete:
a. da im je aktivna Ponuda,
b. da aktiviraju odabrane slagalice iz točke 3. bez vremenskog prekida tijekom 24 mjeseca od
aktivacije Promocije,
c. da su Tele2 korisnici bonova.
8. Ponuda prestaje biti aktivna istovremeno Korisniku i Prijatelju kada jedan od njih ne ispunjava uvjete iz
točke 7. Tada Korisnik i Prijatelj gube pravo na dodjelu gigabajta iz točke 5.
9. Ponuda postaje valjana unutar 24 sata, a prvi gigabajti iz točke 5. bit će dodijeljeni kod sljedeće
obnove slagalice. Nakon obnove slagalice kojom korisnik ostvaruje pravo na gigabajte iz točke 5., isti
će biti dodijeljeni unutar 24 sata. Ostali gigabajti iz točke 5. dodjeljuju se prilikom obnove slagalice
jednom u 30 dana te korisnik koji obnovi slagalicu prije isteka 30-og dana od prethodne aktivacije
slagalice, neće dobiti gigabajte iz točke 5. neovisno o tome je li obnavljao slagalicu u tom periodu.
Nakon isteka 30-og dana, gigabajti iz točke 5. bit će dodijeljeni prilikom nove obnove slagalice.
10. Prijatelj nema mogućnost ponovo iskorititi Ponudu jednom kad je izgubio pravo na dodjelu dodatnih
gigabajta te Korisnik koji je izgubio pravo na dodjelu dodatnih gigabajta ne može ponovno biti
iskoristiti Ponudu po svom Tele2 broju.
11. Korisnik i Prijatelj koji imaju pravo na dodjelu gigabajta sukladno ovim Uvjetima korištenja ne mogu
dobiti pravo na korištenje neke druge promocije za Tele2 korisnike bonova.
12. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Prijatelj je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te su obvezni koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za
zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti
mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati Korisnika i Prijatelja.13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti
poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.11.2018. i izmijenjeni su 26.06.2019., 15.11.2019. te 10.03.2020.