Uvjeti korištenja ponude Raspalite inozemno 2017

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017.

UVJETI KORIŠTENJA PONUDE
"RASPALITE INOZEMNO 2017"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje ili produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno
prijenosom broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi ili postojeći poslovni
pretplatnik (dalje u tekstu: Poslovni pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja ponude "Raspalite
inozemno 2017" (dalje u tekstu: Ponuda).

2) Ponuda namijenjena je Poslovnim pretplatnicima od 24.04.2017. godine.

3) Poslovni pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI ili RASPALI SURF u kombinaciji s obveznim
podatkovnim paketom 2017: JEDAN GB, PET GB, DESET GB i BEZBROJ GB ili obveznim podatkovnim
paketima u prodaji od ožujka 2016: POLA GB i TRI GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12
mjeseci ili 24 mjeseca, ostvaruju pravo na popust na mjesečnu naknadu paketa Međunarodne minute 100
u iznosu od 50 kn tijekom trajanja ugovorne obveze.

4) Poslovni pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI ili RASPALI SURF u kombinaciji s obveznim
podatkovnim paketom 2017: PET GB, DESET GB i BEZBROJ GB ili obveznim podatkovnim paketom u
prodaji od ožujka 2016: TRI GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca
ostvaruju pravo popusta na mjesečnu naknadu paketa Međunarodne minute 500 u iznosu od 105 kn
tijekom trajanja ugovorne obveze.

5) Poslovni pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI ili RASPALI SURF u kombinaciji s obveznim
podatkovnim paketom 2017: BEZBROJ GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili
24 mjeseca ostvaruju pravo popusta na mjesečnu naknadu paketa Međunarodne minute 1000 u iznosu
od 115 kn tijekom trajanja ugovorne obveze.

6) Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije bit će obračunat sukladno danu
aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Poslovni pretplatnik koristio Ponudu s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Poslovnom
pretplatniku kojemu je Ponuda aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na
mjesečnu naknadu. Svaki naredni puni mjesec Poslovni pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta
na mjesečnu naknadu.

7) Nakon isteka obveznog pretplatničkog odnosa Poslovnom pretplatniku će se deaktivirati paketi i
pripadajući popusti, za što će biti obavješten SMS-om.

8) Ukoliko Poslovni pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima
za promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti te ujedno plaća jednokratnu naknadu za promjenu ili deaktivaciju tarife kako je
definirano u Pravilima promjene ili deaktivacije usluga

9) Ukoliko Poslovni pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja obvezni podatkovni paket na
manji od onoga na kojem je definirana Ponuda, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima
korištenja te ujedno plaća jednokratnu naknadu za promjenu ili deaktivaciju obveznog podatkovnog paketa
kako je definirano u Pravilima promjene ili deaktivacije usluga.

10) U slučaju prijenosa ugovora na novog pretplatnika pogodnost iz ove Ponude se gube i novi Pretplatnik ne
može nastaviti koristiti ovu Ponudu na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017.

11) Ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2 promotivnim
ponudama. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.

12) Na sve Poslovne pretplatnike iz ove Ponude primjenjuju se postojeći uvjeti korištenja odabrane tarife
(RASPALI ili RASPALI SURF, obveznih podatkovnih paketa iz 2016 i 2017. godine, paketa Međunarodne
minute)

13) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.


14) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.