Uvjeti korištenja ponude Raspalite inozemno

UVJETI KORIŠTENJA PONUDE "RASPALITE INOZEMNO"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje ili produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno prijenosom
broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi ili postojeći poslovni pretplatnik (dalje u
tekstu: Poslovni pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja ponude "Raspalite inozemno" (dalje u tekstu: Ponuda).
2) Ponuda namijenjena je Poslovnim pretplatnicima od 01.09.2016. godine.
3) Poslovni pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI ili RASPALI surf u kombinaciji s obveznim podatkovnim
paketom 6 GB, 10 GB ili 15 GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca, ostvaruju
pravo na popust na mjesečnu naknadu paketa EU Min S u iznosu od 40 kn te paketa Međunarodne minute 100 u
iznosu od 65 kn tijekom trajanja ugovorne obveze.
4) Poslovni pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI ili RASPALI surf u kombinaciji s obveznim podatkovnim
paketom 10 GB ili 15 GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo
popusta na mjesečnu naknadu paketa EU Min L u iznosu od 90 kn te paketa Međunarodne minute 500 u iznosu od
120 kn tijekom trajanja ugovorne obveze.
5) Poslovni pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI ili RASPALI surf u kombinaciji s obveznim podatkovnim
paketom 15 GB uz obvezno trajanje pretplatničkog odnosa na 12 mjeseci ili 24 mjeseca ostvaruju pravo popusta na
mjesečnu naknadu paketa EU Min XL u iznosu od 135 kn te paketa Međunarodne minute 1000 u iznosu od 125 kn
tijekom trajanja ugovorne obveze.
6) Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije bit će obračunat sukladno danu aktivacije, što
znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Poslovni pretplatnik koristio
Ponudu s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Poslovnom pretplatniku kojemu je Ponuda aktivirana na
polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na mjesečnu naknadu. Svaki naredni puni mjesec Poslovni
pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu naknadu.
7) Nakon isteka obveznog pretplatničkog odnosa Poslovnom pretplatniku će se deaktivirati paketi i pripadajući popusti,
za što će biti obavješten SMS-om.
8) Ukoliko Poslovni pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za promjenu
tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost i u
slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja pogodnosti te ujedno plaća
jednokratnu naknadu za promjenu ili deaktivaciju tarife kako je definirano u Pravilima promjene ili deaktivacije usluga
9) Ukoliko Poslovni pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja obvezni podatkovni paket na manji od
onoga na kojem je definirana Ponuda, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja te ujedno
plaća jednokratnu naknadu za promjenu ili deaktivaciju obveznog podatkovnog paketa kako je definirano u Pravilima
promjene ili deaktivacije usluga.
10) U slučaju prijenosa ugovora na novog pretplatnika pogodnost iz ove Ponude se gube i novi Pretplatnik ne može
nastaviti koristiti ovu Ponudu na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik. 11) Ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2 promotivnim ponudama. Takvi
Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
12) Na sve Poslovne pretplatnike iz ove Ponude primjenjuju se postojeći uvjeti korištenja odabrane tarife (RASPALI ili
RASPALI surf, obveznih podatkovnih paketa, paketa EU Min, paketa Međunarodne minute)
13) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
14) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.