Uvjeti korištenja ponude „Škola za život bez brige uz besplatne gige” za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja ponude "Škola za život bez brige uz besplatne gige" za Tele2 korisnike bonova
(u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Svi učenici koji su obuhvaćeni obrazovnom reformom Ministarstva znanosti i obrazovanja u školskoj godini 2019/2020 (u daljnjem tekstu: Korisnik/Korisnici) imaju pravo na Tele2 SIM karticu koja se može aktivirati u razdoblju od 02.12.2019. - 30.09.2020 i korištenje ponude " Škola za život bez brige uz besplatne gige " (u daljnjem tekstu: Ponuda). Aktivacijom Tele2 SIM kartice (u daljnjem tekstu: SIM kartica) Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Korisnik mora imati jedinstveni elektronički identitet u Carnetovom sustavu AAI@EduHr (podatke za pristup, korisničko ime i lozinku) kako bi se mogao spajati na internet koristeći ovu Ponudu.

3. Korisnici koji ostvare pravo na Ponudu dobivaju:
a. 2,5 GB podatkovnog prometa mjesečno tijekom 12 mjeseci bez naplate. Valjanost podatkovnog
paketa 2,5 GB ističe 30. dan od aktivacije
b. 5 GB podatkovnog prometa tjedno dok traje škola na daljinu. Valjanost podatkovnog paketa 5 GB
ističe 7. dan od aktivacije
c. Pristup bez naplate internetskim stranicama s obrazovnim sadržajem

4. Nakon aktivacije SIM kartice, podatkovni promet iz točke 3.a. dodjeljuje se unutar 24 sata od aktivacije SIM kartice. Nakon toga podatkovni promet se dodjeljuje prvi dan u mjesecu do 30.09.2020. Prilikom aktivacije podatkovnog prometa iz točke 3.a, neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranih 2,5 GB iz točke 3. briše se.

5. Dok traje škola na daljinu, korisnici dobivaju podatkovni promet iz točke 3.b počevši od 20.03.2020.godine. Nakon toga podatkovni promet iz točke 3.b se dodjeljuje sedmi dan od aktivacije. Prilikom aktivacije podatkovnog prometa iz točke 3.b, neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranih 5 GB briše se.

6. Korisnici stječu pravo na aktivaciju podatkovnog paketa s 1 GB (u daljnjem tekstu: Paket) za 5 kn.

7. Valjanost Paketa ističe 31. dan od dana aktivacije. Prilikom aktivacije Paketa, neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa briše se.

8. Korisnik može aktivirati Paket:
a. na portalu moj.tele2.hr
b. slanjem SMS poruke sadržaja na 1GBskola na broj 13999 koji se ne naplaćuje

9. SIM karticu nije moguće koristiti za govorne usluge te ju nije moguće koristiti u roamingu.

10. SIM kartica ima valjanost do 31.12.2023. do kada Korisnik ne treba nadoplaćivati račun bonom kako bi produljio valjanost njenog računa. Nakon 31.12.2023. Korisnik mora nadoplatiti Tele2 račun bonom da bi mogao nastaviti koristiti Tele2 uslugu na bonove.

11. Korisnik gubi nepovratno pravo na pogodnosti iz točke 3. i pravo na aktivaciju podatkovnog paketa iz točke 5. deaktivacijom SIM kartice, prijenosom broja na pretplatu, prijenosom broja u drugu mrežu te gubitkom elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (virtualni identitet na CARNet mreži koji uključuje korisničku oznaku i zaporku). Tele2 nema informaciju kada korisniku ističe elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr te ne može pravovremeno Korisnika obavijestiti.

12. Korisnik može provjeriti stanje preostale količine podatkovnog prometa na:
a. na portalu moj.tele2.hr
b. slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880 koji se ne naplaćuje

13. Pristup bez naplate omogućen je internetskim stranicama s obrazovnim sadržajem izdavačkih kuća koje sudjeluju u obrazovnoj reformi i koje su predmetni sadržaj stavile na za to predviđene stranice.

14. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik eventualno koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 02.12.2019. i izmijenjeni su 20.03.2020.