Uvjeti korištenja ponude „Uči i surfaj na Tele2 Mreži“ za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja ponude "Uči i surfaj na Tele2 Mreži" za Tele2 korisnike bonova
(u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Svi učenici koji su obuhvaćeni eksperimentalnim programom Ministarstva znanosti i obrazovanja
Škola za život (u daljnjem tekstu: Program) koji u razdoblju od 03.09.2018. 00:00:00 -
31.08.2019. 23:59:59 aktiviraju Tele2 SIM karticu iz Programa (u daljnjem tekstu:
Korisnik/Korisnici), imaju pravo na ponudu iz ovih Uvjeta korištenje te prihvaćaju iste.
2. Korisnici koji ostvare pravo na ponudu dobivaju:
a. 2 GB podatkovnog prometa mjesečno tijekom 12 mjeseci bez naplate
b. Pristup bez naplate internetskim stranicama s obrazovnim sadržajem
3. Valjanost 2 GB podatkovnog prometa iz točke 2. ističe 31. dan od dana aktivacije i dodjeljuje se prvi
dan u mjesecu tijekom 12 mjeseci. Nakon aktivacije SIM kartice, podatkovni promet iz točke 2. dodjeljuju
se unutar 24 sata od aktivacije SIM kartice.
4. Korisnici stječu pravo na aktivaciju podatkovnog paketa s 5 GB (u daljnjem tekstu: Paket 5 GB) za 25
kn.
5. Valjanost Paketa 5 GB ističe 30. dan od dana aktivacije. Neiskorištena količina podatkovnog prometa
ranije aktiviranog Paketa 5 GB prenijet će se u novo aktivirani Paket 5 GB pod uvjetom da prethodno
aktiviranom Paketu 5 GB nije istekla valjanost te će se primijeniti datum valjanosti novog Paketa 5 GB.
6. Korisnik može aktivirati Paket 5 GB:
a. na portalu Moj Tele2 te
b. na stranici http://mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/internet_tarifa ako pristupa s Tele2 broja na
bonove
7. Tele2 SIM karticu iz Programa te Paket 5 GB nije moguće koristiti u roamingu.
8. Tele2 SIM kartica iz Programa ima valjanost do 31.10.2019. do kada Korisnik ne treba nadoplatiti Tele2
račun bonom kako bi produljio valjanost njenog računa. Nakon 31.10.2019. korisnik mora nadoplatiti
Tele2 račun bonom da bi nastavio koristiti Tele2 uslugu na bonove. Korisnik gubi nepovratno pravo na
pogodnosti iz točke 2. i pravo na aktivaciju podatkovnog paketa iz točke 4. deaktivacijom SIM kartice,
prijenosom broja na pretplatu ili prijenosom broja u drugu mrežu.
9. Korisnik može provjeriti stanje preostale količine podatkovnog prometa na stranici
http://mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/internet_tarifa ako pristupa s Tele2 broja na bonove ili na portalu
moj.tele2.hr. Ako je korisnik tek nadoplatio Tele2 račun ili aktivirao Tarifu ili napravio bilo kakvu drugu
promjenu na Tele2 računu, potrebno je neko vrijeme za ažuriranje promjena na portalu Moj Tele2 i na
internet stranici http://mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/internet_tarifa. Skraćeni link za
http://mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/internet_tarifa je bit.ly/tele2internet
10. Korisnik mora imati jedinstveni elektronički identitet u Carnetovom sustavu AAI@EduHr (podatke za
pristup, korisničko ime i lozinku) kako bi se mogao spajati na internet koristeći pogodnosti iz Uvjeta.
11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti
poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 03.09.2018.