Uvjeti korištenja posebne ponude Mobilnog interneta - Proljeće 2014.


Uvjeti korištenja Posebne ponude Mobilnog interneta - proljeće 2014.1. Korištenjem Posebne ponude Mobilnog interneta - proljeće 2014. (u daljnjem tekstu: promocija) Tele2
pretplatnik (u daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Promocija traje od 10.03.2014. do 31.05.2015. i od 05.06.2015. do 08.06.2016. godine i dostupna je
privatnim i poslovnim korisnicima koji potpišu novi ili produže postojeći pretplatnički ugovor tijekom
promotivnog razdoblja na nekoj od tarifa za Tele2 Mobilni internet. Korištenje promocije podrazumijeva
potpisivanje pretplatničkog ugovora na 24 mjeseca.

3. Pravo na promociju imaju svi novi Tele2 korisnici mobilnog interneta, svi postojeći Tele2 korisnici
mobilnog interneta koji produljuju ugovornu obvezu te svi Tele2 korisnici pretplatničkih govornih usluga
koji imaju barem 3 uredno plaćena mjesečna računa i nemaju otvorenih dugovanja.

4. Promotivna pogodnost ostvaruje se kroz kunski popust na mjesečnu naknadu odabrane Tele2 tarife za
mobilni internet, tijekom 24 mjeseca, odnosno za cijelo vrijeme trajanja ugovorne obveze. Neovisno na
niži iznos mjesečne naknade, korisnik dobiva puni iznos podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu
naknadu odabrane tarife.

5. Promocija se dodjeljuje nakon potpisivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog ugovora
korisnicima koji ostvaruju pravo na istu, a bit će primijenjena na iznosu prvog sljedećeg računa. Ukoliko
je pretplatnički ugovor aktiviran pred kraj obračunskog razdoblja, popust na mjesečnu naknadu primijenit
će se na iznos obračunate mjesečne naknade proporcionalno danima do isteka obračunskog razdoblja.

6. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu, ili u slučaju promijene tarife na nižu
za vrijeme trajanja ugovorne obveze, gube se pogodnosti iz ove promocije.

7. Ovu ponudu nije moguće kombinirati s CARNet podatkovnim tarifama.

8. Ponuda tablet uređaja koja prati ovu promociju dostupna je do isteka zaliha. Tele2 zadržava pravo da
u slučaju isteka zaliha tablet uređaja iz ponude isti zamjeni drugim modelima.

9. U ovoj posebnoj ponudi primjenjuju se postojeća pravila korištenja i aktivacije tarifa za mobilni Internet.

10. Tele2 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web
stranice www.tele2.hr ili na drugi prikladan način.

11. Uvjeti korištenja Posebne ponude Mobilnog Interneta za Tele2 postojeće privatne pretplatnike
primjenjuju se od 10.03.2014.