Uvjeti korištenja proizvoda „Cheapest Surf and Call – 10 GB and 200 min“ za Tele2 korisnike bonova
Uvjeti korištenja proizvoda "Cheapest Surf and Call - 10 GB and 200 min" za Tele2
korisnike bonova


1. Aktivacijom SIM kartice iz proizvoda "Cheapest Surf and Call - 10 GB and 200 min" (u
daljnjem tekstu Proizvod) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja proizvoda "Cheapest Surf and Call - 10 GB and 200 min" za Tele2 korisnike bonova.
2. Početna tarifa na SIM kartici je International tarifa (u daljnjem tekstu Tarifa). Sve pogodnosti
Tarife definirane su važećim Tele2 cjenikom. Početna valjanost SIM kartice nakon aktivacije iznosi 90
dana.
3. Početno stanje na SIM kartici uz Proizvod koju Korisnik kupi na Tele2 prodajnim mjestima ili
na prodajnim mjestima Tele2 partnera je 10 kn. Početno stanje paketa je 10 GB koje Korisnik može
koristiti unutar Hrvatske i 200 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj. Paketi imaju valjanost 30
dana od aktivacije.
4. Početno stanje na SIM kartici uz Proizvod koju Korisnik dobije bez naknade tijekom dijeljenja
SIM kartice s Proizvodom je 100 MB. Nadoplatom račun minimalno bonom Pedesetica, na SIM kartici
bit će aktivirani paketi od 10 GB koje Korisnik može koristiti unutar Hrvatske, 200 minuta prema svim
mrežama u Hrvatskoj i 10 bonus kuna. Paketi se deaktiviraju 30. dan od dana aktivacije.
5. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za
uspostavu poziva prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj,
MMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus
kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS
parking te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.
6. Od 17.6.2017. nije moguće koristiti usluge u roamingu na Tarifi. Korisnik Tarife može prijeći
na drugu tarifu na kojoj su usluge roaminga dostupne.
7. Stanje i valjanost paketa te onus kuna iz članka 3 i 4 Korisnik može provjeriti biranjem:
a. kombinacije *150# za bonus kune,
b. *150# potom 1 za paket minuta
c. *150# potom 4 za podatkovni paket
8. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega se poziv automatski prekida.
9. Svi Korisnici Tarife imaju mogućnost slanjem ključne riječi PAKET na broj 13888 aktivirati
dodatni paket u iznosu od 10 GB i 200 minuta prema svim hrvatskim mrežama. Valjanost dodatnog
paketa je 30 dana i neće se reaktivirati automatski. Paket se može aktivirati jednom po korisničkom
broju. Dodatni paket se zbraja s početnim paketom ako je početni paket još aktivan.
10. Pozivi i SMS poruke prema brojevima s dodanom vrijednošću nisu mogući. Korisnik može
aktivirati podatkovne pakete, SMS opcije te koristiti uslugu SMS parking.

11. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana
sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki
promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa
prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili
zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Korisnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za
neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati
Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije
Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik
ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim
uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem
SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o
aktivaciji Osnovne tarife.
12. Tele2 ne snosi odgovornost u slučaju da svaka od usluga uključenih u tarifu ne bude korisniku
dostupna u svakom trenutku.
13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.
14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 23.11.2017.