Uvjeti korištenja promocija za ugovaranje ili produljenje ugovorne obveze za poslovne pretplatnikeUVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJA ZA UGOVARANJE ILI PRODULJENJE UGOVORNE
OBVEZE
za poslovne pretplatnike
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Prilikom potpisa Zahtjeva za ugovaranje ili produljenjem ugovorne obveze (dalje u tekstu:
Zahtjev) postojeći Tele2 poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) može ugovoriti ili
produljiti ugovornu obvezu uz postojeće uvjete ili prihvatiti jednu od ponuda za ugovaranje
ili produljenje ugovorne obveze "Ponuda uz ugovornu obvezu na 24mj: Unlimited 100
(dalje u tekstu: Ponuda Unl 100) ili "Ponuda uz ugovornu obvezu na 24mj: Unlimited""
(dalje u tekstu: Ponuda Unl). Od 15.03.2016. ponuda je dostupna samo na kanalima
direktne prodaje poslovnim korisnicima.
2) Ponuda Unl 100 dostupna je postojećim Pretplatnicima na tarifi Unlimited s mjesečnom
naknadom od 100 kn, a ponuda Unl postojećim Pretplatnicima na tarifi Unlimited s
mjesečnim naknadama od 150 do 400 kn koji nemaju neograničen internet i koji u
promotivnom razdoblju ugovore ili produlje ugovornu obvezu.
3) Ponudu Unl 100 i Ponudu Unl mogu ostvariti Pretplatnici unutar promotivnog razdoblja od
15.01.2015. do 31.05.2015. te od 05.06.2015. do 31.12.2019. godine uz produljenje
ugovorne obveze na 24 mjeseca.
4) Ponuda Unl 100 sastoji se od:
a) 30% popusta na mjesečnu naknadu tarife tijekom 24 mjeseca i
b) dodatnih 500MB podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca.
Nepotrošeni podatkovni promet iz promotivnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko
razdoblje.
5) Ponuda Unl sastoji se od:
a) 30% popusta na mjesečnu naknadu tarife tijekom 24 mjeseca i
b) dodatnih 2GB podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca.
Nepotrošeni podatkovni promet iz promotivnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko
razdoblje.
6) U slučaju prijenosa ugovora pogodnosti iz opisanih ponuda se gube i novi Pretplatnik ne
može nastaviti koristiti pogodnosti iz opisanih ponuda na temelju prava koja je ostvario
prethodni Pretplatnik.

7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu, a u skladu s
Pravilima za promjenu tarifa, gubi pravo na popust kako je definiran ovim Uvjetima
korištenja. Pretplatnik gubi pravo na popust i u slučaju da prijeđe sa pretplate na korištenje
bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
8) Korisnik može iskoristiti samo jednu od promotivnih ponuda iz ovih Uvjeta korištenja i nije
moguće promotivne ponude koje su predmet ovih Uvjeta korištenja kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Pretplatnik koristi. Takvi Pretplatnici nemaju pravo na
pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
9) Korisnik koji iskoristi jednu od promotivnih ponuda iz ovih Uvjeta korištenja, gubi postojeće
popuste i pogodnosti.
10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.