Uvjeti korištenja promocija za ugovaranje ili produljenje ugovorne obveze za privatne pretplatnike

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJA ZA UGOVARANJE ILI PRODULJENJE UGOVORNE OBVEZE
za privatne pretplatnike od 25.08.2014. do 31.12.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Prilikom potpisa Zahtjeva za ugovaranjem ili produljenjem ugovorne obveze (dalje u tekstu: Zahtjev)
postojeći Tele2 privatni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) može ugovoriti ili produljiti ugovornu
obvezu uz postojeće uvjete ili prihvatiti jednu od ponuda za ugovaranje ili produljenje ugovorne
obveze „PONUDA ZA PRODULJENJE L“ (dalje u tekstu: Ponuda L), ili „PONUDA ZA
PRODULJENJE M“ (dalje u tekstu: Ponuda M), „PONUDA ZA PRODULJENJE H“ (dalje u tekstu:
Ponuda H), ili „PONUDI ZA PRODULJENJE - MIX“ (dalje u tekstu: Ponuda Mix).
2) Ponuda L, Ponuda M, Ponuda H i Ponuda Mix dostupne su postojećim Pretplatnicima, a koji u
promotivnom razdoblju ugovore ili produlje ugovornu obvezu.
3) Pretplatnici na tarifama Mix 25 Mix 50, Plan 0, Mini 25, Smart 35, Smiley 35, Revoluciji 100, Mobilni
Internet 0 MB, Mobilni Internet– promo 500MB, Mobilni Internet 500Mb, Mobilni Internet 1GB,
Mobilni Internet 3GB, Mobilni Internet 5GB, Mobilni Internet– promo 5GB, Mobilni Internet 20G,
Mobilni Internet S, Mobilni Internet M, Mobilni Internet L, Mobilni Internet XL, Tele2Carnet 0GB,
Tele2Carnet 1GB, Tele2Carnet 3GB, Tele2 Carnet M i Tele2 Carnet L nemaju pravo na pogodnosti
iz Ponude L, Ponude M, Ponude H i Ponude Mix. Pretplatnici na tarifama Mix 75, Mix 100, Mix 125,
Mix 150, Mix 175, Mix 200, Mix 300, Mix 400 imaju pravo samo na Ponudu Mix. Pretplatnici na svim
ostalim Tele 2 tarifama mogu iskoristiti jednu od Ponuda L, Ponuda M, Ponuda H.
4) Ponudu L, Ponudu M, Ponudu H i Ponudu Mix mogu ostvariti Pretplatnici unutar promotivnog
razdoblja od 25.08.2014. do 31.12.2014. godine uz ugovaranje ili produljenje ugovorne obveze na 24
mjeseca.
5) Ponuda L sastoji se od:
a) 10 kuna popusta na mjesečnu naknadu tarife tijekom 24 mjeseca odnosno tijekom ugovorne
obveze. Pretplatnicima se 10 kuna popusta na mjesečnu naknadu dodjeljuje proporcionalno
preostalim danima u obračunskom razdoblju i
b) 2GB podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca ako je Pretplatnik na tarifi Revolucija 125,
Revolucija 135, Revolucija 150 i Revolucija 195. Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze za pretplatnike sa obveznim trajanjem ugovora.
Nepotrošeni podatkovni promet iz promotivnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko
razdoblje.
6) Ponuda M i H sastoje se od:
a) 15 kuna popusta na mjesečnu naknadu tarife tijekom 24 mjeseca. Pretplatnicima se 15 kuna
popusta na mjesečnu naknadu dodjeljuje proporcionalno preostalim danima u obračunskom
razdoblju i
b) 2GB podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca ako je Pretplatnik na tarifi Revolucija 125,
Revolucija 135, Revolucija 150 i Revolucija 195. Dodatni podatkovni promet će se dodjeljivati
tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze za pretplatnike sa obveznim trajanjem ugovora.
Nepotrošeni podatkovni promet iz promotivnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko
razdoblje.
7) Ponuda Mix sastoji se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca, a po pojedinoj tarifi
Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
f) na Mix tarifi 200 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
g) na Mix tarifi 300 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa i
h) na Mix tarifi 400 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
Dodatni podatkovni promet Pretplatnicima će se dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu
aktivacije.
8) Korisnik koji ugovori Mix tarifu 150, Mix tarifu 175 ili Mix tarifu 200 uz obavezno trajanje pretplatničkog
odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 10% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom
cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi
POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440. Ukoliko ugovori Mix tarifu 300 ili Mix tarifu 400 uz obavezno
trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 20% popusta na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem
ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440 Korisnik na poruku mora odgovoriti do
31.01.2015. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnosti iz opisanih ponuda se gube i novi Pretplatnik ne može
nastaviti koristiti pogodnosti iz opisanih ponuda na temelju prava koja je ostvario prethodni
Pretplatnik.
10) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na popust kako je definiran ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na popust i u slučaju da prijeđe sa pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja popusta.
11) Korisnik može iskoristiti samo jednu od promotivnih ponuda iz ovih Uvjeta korištenja i nije moguće
promotivne ponude koje su predmet ovih Uvjeta korištenja kombinirati sa drugim Tele2 promotivnim
ponudama koje Pretplatnik koristi. Takvi Pretplatnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim
Uvjetima korištenja.
12) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.
13) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.