Uvjeti korištenja promocije 1 GB FREE 6 mjeseci za korisnike Tele2 bonova


Uvjeti korištenja promocije 1 GB FREE 6 mjeseci za korisnike Tele2 bonova

1. Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji u promotivnom razdoblju od 13.12.2017.
00:00:00 - 31.12.2017. 23:59:59 osvoje na Kolu sreće na Fuliranju 2017 promociju 1 GB FREE 6
mjeseci (u daljnjem tekstu: Promocija) stječu pravo na dodjelu pogodnosti 1 GB tijekom sljedećih
šest mjeseci te prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2 korisnike
bonova.
2. Prvi GB biti će dodijeljen unutar 02.01.2018 i 10.01.2018. Preostali gigabajti će biti dodijeljeni prvog u
mjesecu tijekom sljedećih 5 mjeseci.
3. Valjanost podatkovnog paketa od 1 GB ističe 30. dan od dana aktivacije.
4. Radi aktivacije Promocije, Korisnik koji želi iskoristiti promociju daje suglasnost da Tele2 d.o.o. može
njegovo ime, prezime i broj mobitela koristiti i obrađivati u svrhu sudjelovanja u Kolu sreće na Fuliranju
2017 i aktivacije promocije 1 GB FREE 6 MJESECI za Tele2 korisnike bonova. Korisnik može u bilo
kojem trenutku mogu pozivom ili slanjem obavijesti u pisanom ili elektroničkom obliku korisničkoj podršci
Tele2, putem korisničkih internetskih stranica Tele2 zatražiti brisanje svojih podataka. U tom slučaju
pogodnost 1GB iz Promocije više se neće dodjeljivati.
5. Nije moguće zamijeniti pogodnost iz promocije za ostale Tele2 usluge i proizvode kao ni za
protuvrijednost u novcu. Dani podaci, za navedenu svrhu, čuvat će se do 31.07.2018.
6. Korisnici drugih mreža koji žele iskoristiti ovu promociju, trebaju podnijeti zahtjev za prebacivanjem broja
na bonove u Tele2 mrežu do 31.12.2017.
7. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1 GB deaktivacijom SIM
kartice, prelaskom na pretplatu ili povlačenjem suglasnosti iz točke 4.
8. Korisnik nema mogućnost ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na nju.
9. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
10. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati uvjeti korištenja odabrane tarife za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti poslovanja Tele2,
kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 13.12.2017.