Uvjeti korištenja promocije 1 GB tijekom 12 mjeseci za korisnike Tele2 bonova


Uvjeti korištenja promocije 1 GB tijekom 12 mjeseci za korisnike Tele2 bonova

1. Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji u promotivnom razdoblju od 25.04.2018.
00:00:00 - 27.04.2018. 23:59:59 osvoje na 3. zagrebačkom obrtničkom sajmu promociju 12x1 GB Zg
obrtnički sajam 2018 (u daljnjem tekstu: Promocija) stječu pravo na dodjelu pogodnosti 1 GB tijekom
sljedećih 12 mjeseci te prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2
korisnike bonova.
2. Prvi GB biti će dodijeljen do 01.06.2018., a preostali gigabajti će biti dodijeljeni prvog u mjesecu tijekom
sljedećih 11 mjeseci.
3. Valjanost podatkovnog paketa od 1 GB ističe 30. dan od dana aktivacije.
4. Nije moguće zamijeniti pogodnost iz promocije za ostale Tele2 usluge i proizvode kao ni za
protuvrijednost u novcu.
5. Korisnici drugih mreža koji žele iskoristiti ovu promociju, trebaju podnijeti zahtjev za prebacivanjem broja
na bonove u Tele2 mrežu do 15.05.2018.
6. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1 GB deaktivacijom SIM
kartice u Tele2 mreži ili prelaskom na pretplatu.
7. Korisnik nema mogućnost ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na nju.
8. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
9. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati uvjeti korištenja odabrane tarife za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti poslovanja Tele2,
kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.04.2018