Uvjeti korištenja promocije 1GB tijekom 3 mjeseca


Uvjeti korištenja promocije 1GB tijekom 3 mjeseca

1. Svi Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji u promotivnom razdoblju od 24.08.2017.
00:00:00 - 14.11.2017. 23:59:59 aktiviraju promociju 1 GB tijekom 3 mjeseca (u daljnjem tekstu:
Promocija) prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2 korisnike
bonova.
2. Korisnici mogu aktivirati Promociju slanjem SMS poruke sadržaja SIKRTGIGA na nenaplatni broj 13884
ako se u trenutku zahjeva za aktivacijom nalaze na jednoj od Slagalica (u daljnjem tekstu Slagalica):
a. 1GB i 200 jedinica min/SMS
b. 5GB i 200 jedinica min/SMS
c. 1GB i 1000 jedinica min/SMS
d. 5GB i 1000 jedinica min/SMS
e. Bezbroj GB i 1000 jedinica min/SMS
3. Aktivacijom Promocije, Korisnici stječu pravo na dodjelu 1 GB tijekom sljedeća 3 mjeseca osim korisnika
Slagalice Bezbroj GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS kojima će biti poslana tri koda u SMS poruci.
Korisnik treba poslati pojedini kod SMS porukom na 13555 i aktivirat će se 1 GB. Kodovi se mogu
iskoristiti do 14.11.2018. 23:59:59 ako koriste prve četiri Slagalice navedene u članku 2.
4. Kodovi se ne mogu iskoristiti na drugom Tele2 broju.
5. Valjanost podatkovnog paketa od 1GB ističe 30 dan od dana aktivacije.
6. Prvi GB biti će dodijeljen u trenutku aktivacije Promocije. Drugi GB biti će dodijeljen prvi dan mjeseca
koji prvi slijedi mjesecu u kojem je aktivirana promocija, osim ako je promocija aktivirana od 25. do
zadnjeg dana u mjesecu, u kojem slučaju će drugi GB biti dodijeljen prvi dan mjeseca koji drugi slijedi
mjesecu u kojem je aktivirana promocija. Treći GB biti će dodijeljen prvi dan mjeseca koji slijedi mjesecu
u kojem je dodijeljen drugi GB.
7. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1GB ako promijeni tarifu na
neku koja nije navedena u članku 2., deaktivacijom SIM kartice ili prelaskom na pretplatu. Korisnik ne
može ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na nju.
8. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
9. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 24.08.2017.