Uvjeti korištenja promocije 3GB = 0kn za Tele2 pretplatnikeUvjeti korištenja promocije “3GB = 0kn“ za Tele2 pretplatnike
(Važeći za korisnike aktivirane u promotivnom razdoblju od 09.05. do 31.07.2013. godine)


1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu:
Pretplatnik) donosioc promotivnog letka/kupona „3GB = 0kn“ (dalje u tekstu: Letak) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Promocija iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je za aktivaciju isključivo novim Pretplatnicima donosiocima Letka koji
u promotivnom razdoblju od 09.05. do 31.07.2013. potpišu Zahtjev na bilo kojem Tele2 prodajnom mjestu.

3. Pretplatnicima koji zadovoljavaju uvjete iz prethodnih točaka, Tele2 će dodijeliti promotivni podatkovni paket XXL
uz mjesečnu naknadu od 0kn u koji će biti uključena mjesečna količina podatkovnog prometa od 3GB.

4. Promotivni podatkovni promet iz prethodne točke dodijelit će se pretplatniku od trenutka aktivacije do 31.08.2013.
nakon čega će se paket automatski deaktivirati.

5. U razdoblju u kojem će Pretplatnik imati aktiviran promotivni paket XXL za 0 kn, Pretplatnik će dodatno moći
aktivirati i Podatkovne pakete S, M, L i XL po komercijalnim uvjetima dok Podatkovni paket XXL Pretplatnik neće
moći dodatno aktivirati.

6. Pripadna količina podatkovnog prometa promotivnog podatkovnog paketa XXL iz točke 3 dodjeljivat će se
korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije.

7. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade za korištenje
Podatkovnog paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Podatkovni paket aktiviran.

8. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2.

9. Nakon što pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa iz točke 3, dodatni promet se naplaćuje po redovnim
cijenama utvrđenim službenim cjenikom Tele2. Neiskorištena mjesečna količina podatkovnog prometa uključena u
Podatkovni paket ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.

10. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade Podatkovnog
paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.

11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na

web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe
usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o
čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

12. Pretplatnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.