Uvjeti korištenja promocije Acer Liquid Jade Primo Pack 2016


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 28.09.2016.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE ACER LIQUID JADE PRIMO PACK 2016
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje ili produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno
novom aktivacijom, prijenosom broja u Tele2, prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi ili
postojeći poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Poslovni pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije
ACER LIQUID JADE PRIMO PACK 2016 (dalje u tekstu: Ponuda).
2) Ponuda je dostupna Poslovnim pretplatnicima od 28.09.2016. godine do 31.12.2016. godine ili do isteka
zaliha, što prije nastupi.
3) Poslovni pretplatnici koju u promotivnom periodu ugovore tarifu RASPALI ili RASPALI Surf uz obvezno
trajanje ugovora od 12 ili 24 mjeseca te ujedno kupe uređaj "ACER LIQUID JADE PRIMO PACK" ostvariti
će 5GB dodatnog podatkovnog prometa za korištenje u Republici Hrvatskoj bez naknade u trajanju pola
ugovornog razdoblja.
4) Nakon isteka polovice obveznog ugovornog razdoblja pretplatničkog odnosa Poslovnom pretplatniku će se
deaktivirati 5GB dodatnog podatkovnog prometa, o čemu će biti obavješten SMS-om.
5) Ukoliko Poslovni pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima
za promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnost iz ovih Uvjeta korištenja, kao i u slučaju da prijeđe s pretplate
na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja pogodnosti.
6) U slučaju prijenosa ugovora na novog Poslovnog pretplatnika pogodnost iz ove Ponude se gubi i novi
Poslovni Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu Ponudu na temelju prava koja je ostvario prethodni
Pretplatnik.
7) Ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2 promotivnim
ponudama. Takvi Poslovni pretplatnici nemaju pravo na pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja.
8) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
9) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.