Uvjeti korištenja promocije bonova 100 posto više
Uvjeti korištenja promocije bonova „100 posto više“


1. Tele2 prepaid korisnik (osim korisnika mobilnog interneta i stare tarife Pričalica) koji kupi bon od 25, 50, 100
ili 200 kuna od 29. studenog 2013. do 31. prosinca 2013. u Tele2 webshopu uključujući aplikaciju Kupi bon i
na prodajnom mjestu Tele2, te Tele2 prepaid korisnik kojem Tele2 pretplatnik nadoplati 50 kuna na račun u
razdoblju od 04.12.2013. do 31.12.2013. putem usluge SMS sponzor, te Tele2 prepaid korisnik koji od
08.12.2013. do 31.12.2013. kupi bon putem bankomata i e-bankarstva ostvaruje pravo dodatne bonus kune.

2. Za bon od 25 kuna korisnik ostvaruje dodatnih 25 bonus kuna. Za bon od 50 kuna korisnik ostvaruje
dodatnih 50 bonus kuna. Za bon od 100 kuna korisnik ostvaruje dodatnih 100 bonus kuna. Za bon od 200
kuna korisnik ostvaruje dodatnih 200 bonus kuna.

3. Dodatne bonus kune dobivene temeljem ove promocije bit će pridodane na bonus račun u roku od 24 h od
nadoplate računa bonom. Stanje i valjanost bonus računa provjerava se biranjem kombinacije *150#, potom 2
za Bonuse, ili direktnim odabirom *150*5#:

4. Bonus kune dobivene temeljem ove promocije imaju valjanost 30 dana. Bonus kune mogu se trošiti na
pozive, SMS i MMS poruke i podatkovni promet u Hrvatskoj. Bonus kune se troše nakon paketa iz tarifa Smart
i Smiley (dostupnih za aktivaciju od 01.03.2013.), a prije dodatnih paketa i opcija (dodatni paketi minuta,
dodatni SMS paketi i dodatni podatkovni paketi).

5. Ako korisnik već ima bonus kune na svom bonu računu, bonus kune dobivene temeljem ove promocije
zbrajaju se s postojećim bonus kunama te se primjenjuje novo razdoblje valjanosti od 30 dana.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.