Uvjeti korištenja promocije bonova u Tele2 webshopu i na portalu MojTele2


Uvjeti korištenja promocije bonova u Tele2 webshopu i na portalu MojTele2


1. Tele2 korisnik bonova (osim korisnika stare tarife Pričalica) koji od 20. rujna 2018. godine nadoplati svoj
korisnički račun bonom kupljenim putem Tele2 webshopa ili putem portala MojTele2, ostvaruje pravo
na pogodnost po vlastitom izboru. Korisnik izabire jednu od sljedećih pogodnosti:

- Dodatne kune na bonus računu
- Dodatni podatkovni promet
- Donacija za Zakladu Reach For Change.

Odabir pogodnosti bit će moguć i preko MojTele2 mobilne aplikacije u trenutku kad funkcionalnost bude
implementirana u aplikaciju, a do tada će korisniku biti dodjeljivane isključivo bonus kune.

2. Pogodnosti se ostvaruju kako je opisano u tablici:

Bon Bonus kune Bonus MB Donacija (kn)
Tele2 bon 27,50 kn 6,25 250 1,00
Tele2 bon 55 kn 12,50 500 2,00
Tele2 bon 110 kn 25,00 1000 3,00
Tele2 bon 220 kn 50,00 2000 4,00
Tele2 bon 440 kn 100,00 4000 5,00

Kupovinom Tele2 bona 16,50 kn ne ostvaruje se pravo na bonus kune, bonus megabajte niti
sudjelovanje u prikupljanju donacija.

3. Dodatne bonus kune i dodatni podatkovni promet dobiveni temeljem ove ponude bit će pridodane na
korisnikov račun u roku od 24 h od nadoplate računa bonom. Stanje i valjanost bonus kuna i
podatkovnog prometa provjerava se slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880.

4. Bonus kune i podatkovni promet dobiveni temeljem ove promocije imaju valjanost 30 dana. Bonus kune
mogu se trošiti na pozive, SMS i MMS poruke i podatkovni promet. Bonus kune se troše poslije bonus
paketa / tarifnih paketa te poslije dodatnih paketa i opcija (dodatni paketi minuta, dodatni SMS paketi i
dodatni podatkovni paketi, paketi iz starih tarifa Smart i Smiley). Bonus podatkovni promet se dodjeljuje
kao dodatni podatkovni promet i troši se tek nakon što je podatkovni promet iz tarife potrošen.

5. Ako korisnik već ima bonus kune na svom bonus računu, bonus kune dobivene temeljem ove promocije
zbrajaju se s postojećim bonus kunama te se primjenjuje novo razdoblje valjanosti od 30 dana. Ako
korisnik u trenutku dodjele bonus podatkovnog prometa ima već dodatni podatkovni promet na svom
računu, podatkovni prometi se zbrajaju i valjanost im se produžuje za 30 dana od trenutka dodjele
podatkovnog prometa.

6. Ako korisnik odabere donaciju kao pogodnost za kupnju bona, korisniku se navedeni iznos ne skida s
računa već Tele2 u ime korisnika uplaćuje određeni iznos za kupljeni bon. Iznos donacije za pojedini
bon je definiran u točki 2. ovih Uvjeta. Prikupljene donacije će se uplaćivati u korist "Reach For Change"
programa.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.


8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 20.09.2018. godine i ažurirani su 13.02.2019.