Uvjeti korištenja promocije Božić 2016: 6 mjeseci po 1GB za korisnike bonova


Uvjeti korištenja promocije Božić 2016: 6 mjeseci po 1GB za korisnike bonova


1. Svi korisnici koji u promotivnom razdoblju od 22.11.2016. do 28.02.2017. aktiviraju ili reaktiviraju jednu
od tarifa slagalica Surf 3, Surf 4, Surf 3 Plus ili Surf 4 Plus (u daljnjem tekstu: Tarifa) prihvaćaju ove
Uvjete korištenja promocije Božić 2016: 6 mjeseci po 1GB (u daljnjem tekstu: Promocija) za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Svi korisnici koji u promotivnom razdoblju aktiviraju ili reaktiviraju jednu od Tarifa, stječu pravo na dodjelu
1GB tijekom 6 mjeseci uz prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom Dvadesetpetica i više. Valjanost
paketa 1GB je 30 dana.

3. Korisnik gubi pravo na Promociju, ako promijeni tarifu na neku koja nije jedna od Tarifa, deaktivacijom
SIM kartice ili prelaskom na pretplatu.

4. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.

5. Ako korisnik za vrijeme trajanja promocije, ne nadoplati mjesečno svoj račun bonom, neće dobiti 1GB
u tom mjesecu ali i dalje ostvaruje pravo na dodjelu 1GB prilikom sljedeće prve mjesečne nadoplate
računa bonom.

6. Kalendarski mjesec u kojem je aktivirana/reaktivirana jedna od Tarifa, broji se kao prvi mjesec u kojem
se dodjeljuje pogodnost 1GB. Ako korisnik aktivira u prvom mjesecu Tarifu od dvadesetpetog dana u
mjesecu do kraja mjeseca, nadoplata računa bonom Dvadesetpetica i više u tom periodu broji se pod
prvom nadoplatom koja se odnosi i na sljedeći mjesec i tada nova nadoplata računa bonom neće
dodijeliti 1GB.

7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi").

b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se
nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta, SMS poruka,
odnosno podatkovnog prometa.

c) zatim se troše Bonus kune.

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički račun.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 22.11.2016., a izmijenjeni su 30.12.2016.