Uvjeti korištenja promocije Božić 2018


Uvjeti korištenja promocije Božić 2018

1. Svi Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) koji u promotivnom razdoblju od
21.11.2018. 00:00:00 - 30.06.2019. 23:59:59 aktiviraju jednu od slagalica:
a. 5GB i 200 jedinica min/SMS ili
b. 5GB i 1000 jedinica min/SMS
stječu pravo na dodjelu promocije kojom dobivaju 1 GB tijekom sljedeća dvadeset četiri mjeseca (u
daljnjem tekstu: Promocija) te prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2
korisnike bonova.
2. Valjanost podatkovnog paketa od 1 GB ističe 30. dan od njegove aktivacije.
3. Prvi GB biti će dodijeljen unutar 24 sati od aktivacije Promocije. Drugi GB biti će dodijeljen prvi dan mjeseca
koji prvi slijedi mjesecu u kojem je aktivirana promocija, osim ako je promocija aktivirana od 25. do zadnjeg
dana u mjesecu, u kojem slučaju će drugi GB biti dodijeljen prvi dan mjeseca koji drugi slijedi mjesecu u
kojem je aktivirana promocija. Treći GB i svaki sljedeći GB bit će dodijeljen prvi dan mjeseca koji slijedi
mjesecu u kojem je dodijeljen prethodni GB.
4. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1 GB ako promijeni tarifu na
neku koja nije navedena u članku 1., deaktivacijom SIM kartice ili prelaskom na pretplatu. Korisnik nema
mogućnost ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na nju.
5. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
6. Promocija iz ovih Uvjeta korištenja dodjeljuje se prilikom aktivacije ili obnove jedne od navedenih slagalica
iz članka 1. samo ako korisnik u tom trenutku već nema aktiviranu neku promociju kojom dobiva dodatne
gigabajte bez naknade.
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim
na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini
tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i
drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.11.2018. i izmijenjeni su 28.02.2019.