Uvjeti korištenja promocije Déjá vu gigabajta


Uvjeti korištenja promocije Déjá vu gigabajta


1. Svi korisnici koji u razdoblju od 25.08.2016. do 30.11.2016. aktiviraju jednu od slagalica Surf i Surf Plus
(u daljnjem tekstu: slagalica Surf) prihvaćaju ove Uvjete korištenja promocije Déjá vu gigabajta za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici koji u navedenom razdoblju aktiviraju slagalicu Surf i kupe mobilni uređaj koji podržava 4G
mrežu ostvaruju pravo na 1 GB podatkovnog prometa mjesečno u sljedećih 12 mjeseci za svaku prvu
mjesečnu nadoplatu računa bonom od 25 ili više kuna.

3. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od 24 h od nadoplate i vrijedi 30 dana

4. Promocija se deaktivira u situacijama:

? Ako se jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od 25 ili više kn
? Prelaskom na Tele2 pretplatu
? Odlaskom iz Tele2 mreže

5. Mjesec u kojem korisnik aktivira promociju gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je promocija aktivirana
od 25. do zadnjeg dana u mjesecu.
Ukoliko korisnik aktivira promociju od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti sljedećem
kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period u kojem se treba izvršiti
nadoplatu računa bonom.

6. Prilikom korištenja podatkovnog prometaTele2 korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.08.2016.