Uvjeti korištenja promocije Duple gige uz OnePlus 6T ili Xiomi Pocophone F1


Uvjeti korištenja promocije Duple gige uz OnePlus 6T ili Xiomi Pocophone F1
(u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu Korisnik) koji kupi na tele2.hr i na Tele2 prodajnim mjestima uređaj OnePlus
6T ili Xiomi Pocophone F1 u razdoblju od 13.06.2019. do 10.09.2019. ili do isteka zaliha tih uređaja, stječe pravo na
promociju (u daljnjem tekstu Promocija) kojom dobiva:
• dodatnih 2 GB podatkovnog prometa ako koriste slagalicu 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS ili 2 GB i 1000
jedinica minuta i/ili SMS koje mogu iskoristiti u sljedećih 30 dana ili
• dodatnih 6 GB podatkovnog prometa ako koriste slagalicu 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS ili 6 GB i 1000
jedinica minuta i/ili SMS koje mogu iskoristiti u sljedećih 30 dana.
kroz period od 12 mjeseci od aktivacije Promocije, pod uvjetima definiranim točkom 5. ovih Uvjeta korištenja. Valjanost
dodatnog podatkovnog paketa iz točke 1. ističe 30. dan od njegove aktivacije.
2. Promocija se aktivira na Tele2 broj na bonove vezan uz SIM karticu uz koju je obavljena kupovina uređaja iz točke 1.
na Tele2 prodajnim mjestima. Ako je uređaj kupljen putem interneta na www.tele2.hr, Promocija će se aktivirati na
Tele2 SIM kartici koja je isporučena uz uređaj unutar 48 sati od trenutka kada navedena Tele2 SIM kartica postane
aktivna.
3. Aktivacijom Promocije korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.
4. Aktivirana Promocija nije prenosiva na drugi Tele2 broj na bonove ili na Tele2 broj na pretplatu.
5. Dodatni podatkovni paket iz točke 1. bit će dodijeljen unutar 24 sata od aktivacije ako se korisnik nalazi na slagalicama
iz točke 1. Svaki idući podatkovni paketi bit će dodijeljen 30. dan nakon dodjele prvog ako u trenutku dodjele korisnik
ima aktivnu jednu od slagalica iz točke 1. Ako istekom 30. dana nakon dodjele korisnik nema aktivne slagalice, dodatni
podatkovni promet iz ove Promocije se dodjeljuje u trenutku sljedeće aktivacije slagalice. To znači, da korisnik može
dobiti manje od 12 dodatnih podatkovnih paketa u periodu od 12 mjeseci.
6. Ako Korisnik mijenja slagalicu unutar 30 dana od dodjele dodatnog podatkovnog paketa iz točke 1., neće mu se
aktivirati novi dodatni podatkovni paket iz točke 1.
7. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnih paketa iz točke 1., ako promijeni tarifu na neku
koja nije navedena u članku 1., deaktivacijom SIM kartice ili prelaskom na pretplatu. Korisnik nema mogućnost ponovo
aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na nju.
8. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u Republici
Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren
način upoznati korisnika.
9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Uvjeti
korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni
uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 13.06.2019.