Uvjeti korištenja promocije EEA roaming 2017

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE
"EEA roaming 2017"
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje ili produljenje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno
prijenosom broja u Tele2 ili prijelazom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu, Tele2 novi ili postojeći privatni i
poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije "EEA roaming
2017" (dalje u tekstu: Promocija).

2) Promocija je dostupna Pretplatnicima na svim Tele2 prodajnim mjestima.

3) Pretplatnici koji u ugovore korištenje tarife RASPALI, RASPALI SURF, EKIPNA ili BIZNIS EKIPNA tarife uz
Obvezne podatkovne pakete 2017 koji su dostupni u ponudi od 24.4.2017. godine, neovisno o obveznom
trajanju pretplatničkog odnosa u razdoblju od 24.04.2017. godine do 14.6.2017. godine, ostvaruju pravo na
1000 minuta i 1GB podatkovnog prometa za korištenje u roamingu, u EU zoni kako je specificirano u Tele2
službenom cjeniku.

4) Promocijskih 1000 minuta i 1GB dodjeljivati će se Pretplatnicima svaki mjesec od aktivacije Promocije pa
sve do 14.6.2017. kada će se deaktivirati. Pretplatnicima će se aktivirati minute i podatkovni promet u
cijelosti neovisno o datumu aktivacije, a može ih trošiti do kraja mjeseca jer se iste ne prenose u idući
mjesec. Iznimno minute i podatkovni promet koji Korisniku budu dodijeljeni u lipnju 2017. godine, korisnik
može potrošiti do 14.06.2017.

5) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na pogodnosti kako su definirane ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na pogodnost i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja pogodnosti.

6) U slučaju prijenosa ugovora na novog pretplatnika, pogodnosti iz ove Promocije se neće ukinuti i novi
Pretplatnik može nastaviti koristiti ovu Promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

7) Na sve Pretplatnike iz ove Promocije primjenjuju se postojeći uvjeti korištenja odabrane tarife (RASPALI,
RASPALI SURF, EKIPNA, BIZNIS EKIPNA, obveznih podatkovnih paketa 2017).

8) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi
.
9) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.