Uvjeti korištenja promocije Gloria IN

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE GLORIA IN


1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz časopisa Gloria IN Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promocije Gloria IN (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju Gloria IN u studenom 2014. bit će pakirana Tele2 pre-paid SIM kartica na kojoj je početna tarifa
Osnovna tarifa. Na kartici se nalaze 3 kune. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 14 dana. Po aktivaciji
kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus paket s 30 minuta unutar Tele2 mreže, 30 SMS poruka prema
svim mrežama i 30 MB. Bonus paket ima valjanost 14 dana od aktivacije.

3. Stanje i valjanost računa Korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *130# ili *150#. Stanje i valjanost
bonus paketa Korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete.

4. Pogodnosti i cijene Osnovne tarife definirane su važećim Tele2 cjenikom. Korisnik s Osnovne tarife može
prijeći na neku drugu tarifu dostupnu za aktivaciju. Korisnik koji je aktivirao SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja
uz prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom od 50 ili više kuna ostvaruje pravo na 1 GB tijekom 3 mjeseca od
aktivacije. Ukoliko korisnik jedan od ta tri mjeseca ne nadoplati račun bonom od 50 kuna, ne gubi pravo na
promociju. Stanje podatkovnog paketa korisnik može provjeriti birajući *150#.

5. Podatkovni paket će biti dodijeljen u roku od najviše 24 sata nakon nadoplate računa bonom od 50 ili više
kuna. Valjanost paketa je 30 dana od dana dodjele. Stanje i valjanost paketa se provjerava biranjem kombinacije
*150#, potom 1 za Opcije.

6. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisniku gubi pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web
stranice ili na drugi primjeren način.