Uvjeti korištenja promocije Huawei A1 Smartband 2016


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 28.09.2016.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE HUAWEI A1 SMARTBAND 2016
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) odnosno novom
aktivacijom ili prijenosom broja na Tele2 pretplatu, Tele2 novi Poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Poslovni
pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije HUAWEI A1 SMARTBAND 2016 (dalje u tekstu:
Ponuda).
2) Ponuda je dostupna Poslovnim Pretplatnicima od 28.09.2016. godine do 31.12.2016. godine ili do isteka
zaliha, što prije nastupi.
3) Poslovni pretplatnici koju u promotivnom periodu ugovore tarifu na Tele2 prodajnim mjestu uz obvezno
trajanje ugovora od 12 ili 24 mjeseca, a ujedno su zaprimili pozivno pismo u kojem ga Tele2 poziva da
postane naš korisnik dobit će na poklon HUAWEI A1 SMARTBAND.
4) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
5) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Poslovni pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.