Uvjeti korištenja promocije "Ljeto 2014 - Prestigio tablet i dodatni podatkovni promet"

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE
„LJETO 2014 – PRESTIGIO TABLET I DODATNI PODATKOVNI PROMET“
važeći u promotivnom razdoblju od 26.05.2014. do 03.06.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Ljeto 2014 – Prestigio tablet i dodatni
podatkovni promet“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda je dostupna novim Pretplatnicima, postojećim korisnicima Tele2 bonova koji
zasnuju pretplatnički odnos, korisnicima koji u promotivnom razdoblju prenesu broj u Tele2 mrežu te zasnuju
pretplatnički odnos za neku od promotivnih tarifa, postojećim Pretplatnicima koji ugovaraju produljenje ugovorne
obveze i postojećim Pretplatnicima koji ugovaraju ugovornu obvezu.
3) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
4) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 26.05.2014. do
03.06.2014. godine ugovore korištenje jedne od promotivnih tarifa ili neku drugu Mix tarifu kako je navedeno
niže, a uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca te kupovinu promotivnih uređaja.
5) Promotivne tarife su: Mix tarifa 75, Mix tarifa 100, Mix tarifa 125, Mix tarifa 150 i Mix tarifa 175 (dalje u
tekstu: Promotivne tarife). Uz tarife: Mix tarifa 50, Mix tarifa 200, Mix tarifa 300 i Mix tarifa 400 Pretplatnik ne
ostvaruje pravno na dodatni podatkovni promet.
Promotivni uređaji su: Samsung Galaxy Trend Plus (S7580) i Sony Xperia M2 (D2303).
Promotivni uređaji nisu dostupni za kupnju ukoliko Pretplatnik Zahtjev potpiše putem Tele2 posrednika za
direktnu prodaju (Resolvo).
Promotivni uređaji i tableti su dostupni do isteka zaliha. U slučaju isteka zaliha, Tele2 d.o.o. zadržava pravo
zamjene istih nekim drugim modelima po proizvoljnom izboru. Također, Tele2 d.o.o. zadržava pravo odrediti koji
tablet će Pretplatnik dobiti na poklon ukoliko kupuje zamjenski promotivni uređaj.
6) Promotivna ponuda se sastoji od:
a) pogodnosti u vidu dodatnog podatkovnog prometa na Promotivnim tarifama iz točke 5, a po pojedinoj
tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:
i) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa, ii) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatnih 1 GB podatkovnog prometa,
iii) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa,
iv) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatnih 1 GB podatkovnog prometa i
v) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa.
b) Prestigio tableta na poklon i to kako slijedi:
i) uz mobilni uređaj Samsung Galaxy Trend Plus (S7580) Pretplatnik dobiva Prestigio Multipad 2 Pro
Duo 7” i
ii) uz mobilni uređaj Sony Xperia M2 (D2303) Pretplatnik dobiva Prestigio Multipad 4 Quantum 7,85”.
Pretplatnik koji ugovori neku od Mix tarifa koje nisu Promotivne tarife ne ostvaruje pravo na dodatni podatkovni
promet ali ostvaruje pravo na Prestigio tablet ukoliko uz tarifu kupi i neki od promotivnih uređaja kako je
navedeno ranije u točci b).
Pretplatnik će ostvariti pravo na dodatni podatkovni promet ukoliko neku od Promotivnih tarifa iz točke 5. ugovori
do 03.06.2014., a uz ispunjen uvjet ugovaranja ugovorne obveze kako je gore opisano u točki 4.
7) Dodatni podatkovni promet iz točke 6. će se Pretplatnicima dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu
aktivacije.
8) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja pogodnosti mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za promjenu
tarifa, gubi pravo na pogodnost kako je definirana ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na pogodnost
i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
9) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti koristiti
ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
10) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama koje Pretplatnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim
Uvjetima korištenja.
11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.