Uvjeti korištenja promocije Ljeto 2018
Uvjeti korištenja promocije Ljeto 2018


1. Svi Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji u promotivnom razdoblju
od 01.07.2018. 00:00:00 - 30.09.2018. 23:59:59 aktiviraju jednu od slagalica:
a. 1GB i 200 jedinica min/SMS,
b. 5GB i 200 jedinica min/SMS,
c. 1GB i 1000 jedinica min/SMS,
d. 5GB i 1000 jedinica min/SMS ili
e. BezbrojGB i 1000 jedinica min/SMS
stječu pravo na dodjelu promocije kojom dobivaju 1 GB tijekom sljedeća tri mjeseca (u
daljnjem tekstu: Promocija) te prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja) za Tele2 korisnike bonova.
2. Valjanost podatkovnog paketa od 1 GB ističe 30. dan od dana aktivacije.
3. Prvi GB bit će dodijeljen unutar 24 sata od aktivacije Promocije. Drugi GB biti će
dodijeljen prvi dan mjeseca koji prvi slijedi mjesecu u kojem je aktivirana promocija,
osim ako je promocija aktivirana od 25. do zadnjeg dana u mjesecu, u kojem slučaju
će drugi GB biti dodijeljen prvi dan mjeseca koji drugi slijedi mjesecu u kojem je
aktivirana promocija. Treći GB biti će dodijeljen prvi dan mjeseca koji slijedi mjesecu u
kojem je dodijeljen drugi GB.
4. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1 GB ako
promijeni tarifu na neku koja nije navedena u članku 1., deaktivacijom SIM kartice ili
prelaskom na pretplatu. Korisnik nema mogućnost ponovo aktivirati Promociju jednom
kad je izgubio pravo na nju.
5. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
6. Promocija iz ovih Uvjeta korištenja dodjeljuje se prilikom aktivacije ili obnove jedne od
navedenih slagalica iz članka 1. ako u trenutku dodjele promocije iz ovih Uvjeta
korištenja ne postoji aktivna promocija kojom korisnik dobiva 1 GB tijekom 3 mjeseca
iz promotivnog perioda od 01.04.2017. 00:00:00 - 30.04.2018. 23:59:59.
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
Internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web
stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2
bonova, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.07.2018.