Uvjeti korištenja promocije mobilni internet na bonove 20 GB

Uvjeti korištenja promocije mobilni internet na bonove 20 GB

1. Aktivacijom SIM kartice iz posebnog pakiranja Mobilni Internet na bonove 20 GB Tele2
korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod
uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja promocije mobilni Internet na bonove 20 GB
(u daljnjem tekstu: Ponuda)
2. Ponuda uključuje SIM karticu s početnih 10 kn na računu i 20 GB s valjanošću 14 dana, po
cijeni od 80 kn.
3. Paket od početnih 20 GB se nakon 14 dana automatski deaktivira. Korisnik potom može
aktivirati redovne tarife za Mobilni Internet na bonove.
4. Prioriteti trošenja podatkovnog prometa su:
• 20 GB iz Ponude
• Promet iz dodatnih podatkovnih paketa

5. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na
način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a
Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge
pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife
i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.06.2017. i izmijenjeni su od 20.11.2018.