Uvjeti korištenja promocije na Mix tarifama za korisnike bonova od 02. do 31.07.2014.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE NA MIX TARIFAMA za korisnike bonova od 02.07.2014. do
31.07.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Tele2 korisnici bonova koji u promotivnom periodu od 01.07.2014 do 31.07.2014. potpišu Zahtjev za
prijenosom Tele2 broja na bonove na pretplatu (dalje u tekstu: Zahtjev) uz obvezno trajanje ugovora
od 24 mjeseca te ugovaranje neke od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) ima pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX za prijenos broja s bonova na pretplatu uz sklapanje ugovorne obveze na 24 mjeseca
(dalje u tekstu: Ponuda Mix.
2) Pogodnosti iz Ponude Mix sastoje se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca, a po
pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
f) na Mix tarifi 200 Pretplatnk dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
g) na Mix tarifi 300 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa i
h) na Mix tarifi 400 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
3) Dodatni podatkovni promet Pretplatnicima će se dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.
4) U slučaju prijenosa ugovora na novog Pretplatnika, pogodnosti iz opisanih ponuda se gube i novi
Pretplatnik ne može nastaviti koristiti pogodnosti iz opisanih ponuda na temelju prava koja je ostvario
prethodni Pretplatnik.
5) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na popust kako je definiran ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi
pravo na popust i u slučaju da prijeđe sa pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda
ostvarivanja popusta.
6) Pretplatnik ne može promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama Korisnici koji koriste neku od ostalih Tele2 promotivnih ponuda nemaju
pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja. 7) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
8) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.