Uvjeti korištenja promocije na prepaid govornim Start paketima u Tele2 webshopu


Uvjeti korištenja promocije na prepaid govornim start paketima u webshopu

1. Kupnjom govornog Start paketa u Tele2 webshopu od 22. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine korisnik
ostvaruje pravo na pogodnost u vidu bonus podatkovnog paketa u iznosu od 1 GB.

2. Bonus podatkovni paket aktivira se nakon aktivacije SIM kartice. Paket će biti aktiviran u roku od 24 sata
nakon aktivacije SIM kartice. SIM kartica se aktivira prvim pozivom ili nadoplatom računa bonom.

3. Stanje i valjanost bonus podatkovnog paketa Korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, te potom
2 za Bonuse. Paket je valjan 14 dana od dana aktivacije.

4. Podatkovni paket se automatski deaktivira nakon što istekne datum valjanosti paketa. Ukoliko korisnik
aktivira Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB ili Paket 3 GB, pri korištenju podatkovnog
prometa bonus podatkovni paket ima veći prioritet. Bonus podatkovni paket ne zbraja se s paketima 100 MB,
250 MB, 500 MB, 1 GB ili 3 GB.

5. Prelaskom na nove tarife Smart (uz naknadu od 35 kuna s uključenih 1000 minuta prema svim mrežama i 1
GB) ili Smiley (uz naknadu od 35 kuna s uključenih 1000 SMS poruka prema svim mrežama i 1 GB) od
01.03.2013. Korisnik ne zadržava bonus podatkovni paket.

6. Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu naplaćuje se odvojeno, prema redovnim cijenama utvrđenima
službenim cjenikom Tele2.

7. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.