Uvjeti korištenja promocije - Paket za 1 kn

UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNE PONUDE MIX TARIFA
„PAKETI ZA 1 KN TIJEKOM 3 MJESECA“
važeći za korisnike aktivirane od 15.04.2014. do 31.05.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjevi) Tele2 pretplatnik (dalje
u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne ponude Mix tarifa „Paketi za 1 kn tijekom 3
mjeseca“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).
2) Promotivna ponuda je dostupna novim Pretplatnicima, postojećim korisnicima Tele2 bonova koji
zasnuju pretplatnički odnos i korisnicima koji u promotivnom razdoblju prenesu broj u Tele2 mrežu te zasnuju
pretplatnički odnos za neku od promotivnih tarifa.
3) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima.
4) Promotivnu ponudu mogu ostvariti Pretplatnici koji u promotivnom razdoblju od 15.04.2014. do
31.05.2014. godine ugovore korištenje jedne od promotivnih tarifa uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca
te kupovinu promotivnih uređaja.
5) Promotivno razdoblje u kojem vrijedi promotivna ponuda počinje teći od 15.04.2014. i traje do
31.05.2014.
6) Promotivne tarife su: Mix tarifa 50, Mix tarifa 75, Mix tarifa 100, Mix tarifa 125 i Mix tarifa 150.
7) Promotivni uređaji su: LG L4 II (E440), Nokia Lumia 625, Samsung Galaxy Grand Neo (I9060), LG G2
(D802), Samsung Galaxy Young (S6310), Alcatel S'Pop (OT-4030X) i Tele2fon V4.
Promotivni uređaji nisu dostupni za kupnju ukoliko Pretplatnik Zahtjev potpiše putem Tele2 posrednika za
direktnu prodaju (Resolvo).
8) Promotivna ponuda se sastoji od:
a) Popusta na mjesečnu naknadu odabrane promotivne tarife u iznosu koji će kao rezultat dati mjesečnu
naknadu u iznosu ne većem od 1 (jedne) kune tijekom prva 3 (tri) obračunska razdoblja i
b) 100% popusta na mjesečnu naknadu Opcije uređaj za odabrani promotivni uređaj tijekom prva 3 (tri)
obračunska razdoblja. Pretplatnik koji ugovori odabranu promotivnu tarifu ali ne kupi promotivni uređaj ili kupi neki drugi uređaj (koji
nije promotivni uređaj) ili kupi promotivni uređaj ali jednokratno plati cijeli iznos cijene uređaja, ostvarit će samo
popust na iznos mjesečne naknade odabrane promotivne tarife.
Pretplatnik koji ugovori neku od tarifa koje nisu promotivne tarife neće ostvariti pravo niti na popust na iznos
mjesečne naknade odabrane promotivne tarife niti na mjesečnu naknadu Opcije uređaj.
Pretplatnik koji ugovori odabranu promotivnu tarifu putem Tele2 posrednika za direktnu prodaju (Resolovo)
ostvaruje isključivo popust na mjesečnu naknadu odabrane promotivne tarife kako je definirano pod a) ovog
članka.
Pretplatnik će ostvariti 100% popusta na mjesečnu naknadu Opcije uređaj za odabrani promotivni uređaj tijekom
prva 3 (tri) obračunska razdoblja ukoliko promotivni uređaj kupi do 31.05.2013., a uz ispunjen uvjet ugovaranja
tarife i ugovorne obveze kako je gore opisano u točki 4.
Popust se primjenjuje od dana potpisa ugovora.
9) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na popust kako je definiran ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na
popust i u slučaju da prijeđe s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
10) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
11) Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim Tele2
promotivnim ponudama koje Pretplatnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti definirane ovim
Uvjetima korištenja.
12) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
13) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.