Uvjeti korištenja promocije Ponuda Mix za korisnike bonova od 01.08. do 24.08.2014.

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE PONUDA MIX za korisnike bonova od 01.08.2014. do 24.08.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova do 31.07.2014. i koji u promotivnom periodu od
01.08.2014 do 24.08.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje ugovora od
24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju Ponudu MIX 1 (dalje u
tekstu: Ponuda Mix 1).

2) Pogodnosti iz Ponude Mix 1 sastoje se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca, a po pojedinoj
tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
f) na Mix tarifi 200 Pretplatnk dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
g) na Mix tarifi 300 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa i
h) na Mix tarifi 400 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.

3) Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova nakon 01.08.2014. i u promotivnom periodu od
01.08.2014 do 24.08.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje ugovora od
24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju Ponudu MIX 2 (dalje u
tekstu: Ponuda Mix 2).

4) Pogodnosti iz Ponude Mix 2 sastoje se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom 24 mjeseca, a po pojedinoj
tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatan 1 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatan 1 GB podatkovnog prometa
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa.

5) Dodatni podatkovni promet Pretplatnicima će se dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.
6) U slučaju prijenosa ugovora na novog Pretplatnika, pogodnosti iz opisanih ponuda se gube i novi Pretplatnik
ne može nastaviti koristiti pogodnosti iz opisanih ponuda na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.

7) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za promjenu
tarifa, gubi pravo na popust kako je definiran ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo na popust i u
slučaju da prijeđe sa pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja popusta.
8) Pretplatnik ne može promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja kombinirati sa drugim Tele2
promotivnim ponudama Korisnici koji koriste neku od ostalih Tele2 promotivnih ponuda nemaju pravo na
pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.
9) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
10) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.