Uvjeti korištenja promocije „Putolovka“


Uvjeti korištenja promocije "Putolovka" (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) koji u promotivnom razdoblju od 28.01.2020.
00:00:00 - 29.02.2020. 23:59:59 aktiviraju jednu od slagalica:
a. 0 GB i 1000 jedinica min/SMS
b. 2 GB i 200 jedinica min/SMS
c. 2 GB i 1000 jedinica min/SMS
d. 6 GB i 200 jedinica min/SMS
e. 6 GB i 1000 jedinica min/SMS
f. 10 GB i 600 jedinica min/SMS
g. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min/SMS
h. 5GB i 200 jedinica min/SMS ili
i. 5GB i 1000 jedinica min/SMS
j. 10 GB i 500 jedinica min/SMS
ostvaruju pravo na sudjelovanje u promotivnoj ponudi "Putolovki" (dalje u tekstu: Promocija) te prihvaćaju
ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) za Tele2 korisnike bonova.

2. Sudjelovanjem u Promociji, Korisnik dobiva jedinstveni jednokratni kod (dalje u tekstu: Kod) prilikom
aktivacije tarifa iz točke 1. u promotivnom periodu iz točke 1. SMS porukom.

3. Kod se može iskoristiti za 20% popusta (dalje u tekstu: Popust) prilikom kupovine autobusnih karata za
putovanja do 31.03.2020. 23:59:59 na www.flixbus.hr ili putem FlixBusove mobilne aplikacije za sve
destinacije i ne može se iskoristiti za kupovinu karata gotovinom u autobusu Flixbusa.
4. Korisnik prilikom kupovine na www.flixbus.hr ili putem FlixBusove mobilne aplikacije može iskoristiti samo
jedan Kod.

5. Kod se šalje korisniku u roku 24 sata od trenutka realizacije uvjeta za slanje Koda u Tele2 sustavima.
Pretplatnik svoj Kod može zatražiti i slanjem besplatne SMS poruke sadržaja FLIXBUS na 13095.
6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 28.01.2020.