Uvjeti korištenja promocije "Samsung Galaxy Core2 + 1GB 2015." za korisnike glasovnih usluga na bonove

Uvjeti korištenja promocije Samsung Galaxy Core2 + 1GB 2015 za korisnike glasovnih
usluga na bonove

1. Kupovinom mobilnog uređaja Samsung Galaxy Core2 na Tele2 prodajnom mjestu ili putem Web
stranice Tele2 (u daljnjem tekstu: Promocija) Tele2 novi ili postojeći korisnik glasovnih usluga na bonove
(u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja za promociju Samsung Galaxy Core2 + 1GB
za Tele2 korisnike glasovnih usluga na bonove (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik koji iskoristi Promociju ostvaruje mogućnost na 1GB podatkovnog prometa jednokratno u
trajanju od 30 dana nakon aktivacije ukoliko se radi o novom korisniku ili kupovine mobilnog uređaja
ukoliko se radi o postojećem korisniku koji je aktivan.

3. Promociju 1GB dodatnog podatkovnog prometa mogu iskoristiti korisnici koji kupe mobilni uređaj
Samsung Galaxy Core2 i dodijeljenu u sklopu promotivne ponude u razdoblju od 27.04.2015. do
27.05.2015.

4. Tele2 zadržava pravo ograničiti trajanje promocije u slučaju isteka zaliha navedenog uređaja.

4. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

5. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 27.4.2015.