Uvjeti korištenja promocije Škola 2012


1

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE ŠKOLA 2012.


1. Preuzimanjem promotivnog dara opisanog u članku 3 ovih Uvjeta Korisnik prihvaća ove Uvjete
korištenja promocije Škola 2012 (dalje: Uvjeti).

2. Korisnik (roditelj ili zakonski zastupnik učenika prvog, drugog ili trećeg razreda osnovne škole u
Republici Hrvatskoj školske godine 2012./2013.) može na Tele2 prodajnom mjestu preuzeti dar za
dijete - učenika prvog, drugog ili trećeg razreda osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Dar se sastoji
od mobilnog telefona ALCATEL OT 217 i TELE2 SIM kartice na bonove s uključenih 5 kuna na
računu, s početnom tarifom Revolucija.

3. Promocija traje od 15.9.2012. do 15.10.2012. ili do isteka zaliha, ovisno o tome što ranije
nastupi. Za jednog učenika moguće je podići jedan dar.

4. Mobilni telefon i SIM kartica bit će aktivirani na prodajnom mjestu u trenutku preuzimanja dara.

5. Ukoliko korisnik svakog kalendarskog mjeseca nadoplaćuje korisnički račun s 50 ili 100 kuna, na
račun će biti pridodane bonus kune, na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa u
iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata od 50 do 99 kuna, Korisnik će
dobiti dodatnih 25 kuna, a ako je ista u iznosu od 100 kuna ili više, dobit će bonus od 50 kuna na
računu. Za dobivanje bonusa Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova (50 –
500 kuna). Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje zauvijek ukoliko svaki mjesec
jednom nadoplati račun bonom od minimalno 50 kuna.

6. Bonus kune ostvarene na način opisan u točki 4 mogu se trošiti na pozive prema svim mrežama
u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za
uspostavu poziva, a ne mogu se trošiti na roaming, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom.
Ukoliko se SIM kartica aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog
mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar
tih dana, brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

7. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati svoj račun bonom od minimalno 50 kuna, izgubit će
pravo na dodjelu bonus kuna kod nadoplate bonom od 50 ili više kuna. Pri prelasku na neku drugu
dostupnu tarifu (Knock-out, Smiley, Smart, Među nama) Korisnik neće izgubiti pravo na dodjelu
bonus kuna ukoliko svaki mjesec nadoplaćuje račun bonom od minimalno 50 kuna.

8. U promociju automatski ulaze sva djeca rođena od 1.4.2003. do 31.3.2006.
1. razred šk. g. 2012./2013.: djeca rođena od 1.4.2005. do 31.3.2006.
2. razred šk. g. 2012./2013.: djeca rođena od 1.4.2004. do 31.3.2005.
3. razred šk. g. 2012./2013.: djeca rođena od 1.4.2003. do 31.3.2004.
2


9. Korisnik (roditelj, zakonski zastupnik djeteta) se na prodajnom mjestu mora registrirati uz valjani
dokument (osobna iskaznica ili putovnica) s OIB-om. Korisnik mora predočiti original rodnog lista
učenika za kojeg podiže dar. Na prodajnom mjestu će dokument biti kopiran i priložen uz zahtjev
za registraciju. Ukoliko učenik nije rođen u razdoblju od 1.4.2003. do 31.3.2006.. potrebno je
predočiti i jedan od sljedećih dokumenata:

Ukoliko je učenik…

DOKUMENT KOJI RODITELJI ILI
ZAKONSKI ZASTUPNIK TREBA
PREDOČITI

…rođen od 1.4.2006. do 31.8.2006. (ranije
kreću u školu - prijevremeni upis u 1. razred
šk. g. 2012./2013.)

Rodni list +
Rješenje u prijevremenom upisu u prvi razred
(izdaje ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja odnosno
Gradski ured Grada Zagreba nadležan za
poslove obrazovanja)


…rođen od 1.4.2002. do 31.3.2003.
(odgođen upis u školu prije 3 godine, učenik
u šk. g. 2012./2013. pohađa 3. razred)

Rodni list +
Rješenje o odgodi upisa u prvi razred
(izdaje ured državne uprave u županiji
nadležan za poslove obrazovanja odnosno
Gradski ured Grada Zagreba nadležan za
poslove obrazovanja)


…zbog nekog drugog razloga u šk. g.
2012./2013. pohađa 1., 2. ili 3 razred


Rodni list +
đačku knjižicu ili svjedodžbu iz koje je vidljivo
da je dijete učenik 1., 2. ili 3. razreda ove
naredne školske godine 2012./2013.

Na prodajnom mjestu bit će izvršena registracija te napravljene kopije dokumenata. Svi slučajevi
koji nisu predviđeni ovim uvjetima rješavat će se pojedinačno.

10. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik daje privolu za obradu osobnih podataka dostavljenih Tele2
sukladno točki 9. Uvjeta za potrebe provedbe promocije Škola 2012.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

3

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.