Uvjeti korištenja promocije „Telesales 2015“

Uvjeti korištenja promocije „Telesales 2015“


1. Aktivacijom nove Tele2 SIM kartice na bonove iz posebno označenih start paketa Tele2 prepaid korisnik
(dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima
korištenja promotivne ponude „Telesales 2015“ za Tele2 korisnike bonova govornih usluga (dalje u tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnici koji aktiviraju prepaid govornu SIM karticu iz posebne promocije putem Telesalesa i koja im je
dodijeljena u razdoblju od 19. svibnja 2015 do 31. srpnja 2015. ostvaruju pravo na dodatnih 500 MB
podatkovnog prometa i 200 SMS poruka jednokratno. Dodatni podatkovni promet i poruke dodjeljuju se
jednom u kalendarskom mjesecu za prvu nadoplatu od 25 ili više kuna.

4. 500 MB i 200 SMS ostvarenih iz ove ponude se troše nakon što je potrošen osnovni tarifni paket pogodnosti
iz korisničke tarife.

5. Korisnik ostvaruje pravo i na promociju 50% Bonus kuna na računu za prvu mjesečnu nadoplatu od 50 ili
više kuna, 12 kalendarskih mjeseci od aktivacije.

Promocija Bonus kuna se ostvaruje na sljedeći način: ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će
dobiti dodatnih 25 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun. Ako je
prva mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna.

6. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim
mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom
vrijednosti.

7. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
i. prvo se troše tarifni paketi, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje
se ubrajaju paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley i
Totalna .
ii. potom se obračunavaju bonus paketi minuta (500 MB i 200 SMS) i dodatne opcije -
ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze
pod „1-Opcije“). Ovdje se ubrajaju sljedeće opcije: dodatni paketi minuta (Paket 50
minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka,
1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket
500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).

iii. zatim se troše Bonus kune,

iv. na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

8. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna
se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može
se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

9. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju. Promocija iz točke 5 ovih Uvjeta se gubi ukoliko korisnik jedan mjesec ne izvrši
nadoplatu računa.

10. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.05.2015.